Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu attīstība” („Autoceļa P111 Ventspils (Leči) –Grobiņa posma pārbūves projekts”)
Title in English (Development of Technical Means of Road Traffic Organization) („Reconstruction Project of Road P111 Ventspils (Leci) – Grobina Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.Zemītis
Reviewer prof. A.Zariņš
Abstract ANOTĀCIJA Darba autors: Klāvs Kruskops Darba nosaukums bakalaura daļai: Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu attīstība Darba nosaukums inženierprojekta daļai: Autoceļa P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa posma pārbūves projekts Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Māris Zemītis Bakalaura daļā tiek pētīta attīstība satiksmes organizācijas apzīmējumos Latvijā un citur pasaulē. Darba mērķis ir apzināt ceļu satiksmes organizācijas apzīmējumu nozīmi uz ceļa un kā tie ir attīstījušies laika gaitā. Darba uzdevumi: salīdzināt 1997. gada. 2015. gada Latvijas standartus ceļu apzīmējumos, apzināt vienus no pirmajiem ceļu apzīmējumiem, izpētīt ceļu satiksmes organizāciju apzīmējumu nozīmi uz ceļa, ieskatīties citu valstu ceļu satiksmes organizācijas apzīmējumos, analizēt apkopoto informāciju un veikt secinājumus. Darbs sastāv no vairākām daļām. Tas tiek koncentrēts uz ceļu apzīmējumiem, lai spētu iedziļināties to nozīmē. No sākuma tiek noskaidrots apzīmējumu iedalījums un turpmāk sasaistīts ar vēsturisko skatījumu. Tālāk jau tiek noskaidroti profesionālāki mūsdienu ceļu organizācijā pielietotie apzīmējumi un noskaidrots cik tie būtiski uzlabo kārtību uz ceļa. Beigās vēl tiek veikts ieskats paša pabūtā vietā, analizējot ārvalstu pielietotos ceļa apzīmējumus un to saistību. Inženierprojekts sastāv no aprakstošās daļas, aprēķinu daļas un rasējumu daļas. Projektā tiek izstrādāts autoceļa pārbūves tehniskais projekts, uzlabojot satiksmi starp pilsētām.
Keywords Darba autors: Klāvs Kruskops Darba nosaukums bakalaura daļai: Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu attīstība Darba nosaukums inženierprojekta daļai: Autoceļa P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa posma pārbūves projekts Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Māris Zemītis Bakalaura daļā tiek pētīta attīstība satiksmes organizācijas apzīmējumos Latvijā un citur pasaulē. Darba mērķis ir apzināt ceļu satiksmes organizācijas apzīmējumu nozīmi uz ceļa un kā tie ir attīstījušies laika gaitā.
Keywords in English Author: Klāvs Kruskops Title of Bachelor part: Road traffic organizations technical tool development Title of engineering project part: Reconstruction Project of Road P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa section Research supervisor: Dr.sc.ing. Māris Zemītis Bachelor part studies traffic organization technical tool development in Latvia and other parts of world. The aim is to identify road traffic organizations tehnical tools meaning one the road and how they are develope in time.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 17:34:39