Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tipogrāfijas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Printing Service Enterprise Performance Improvement Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Inga Eriņa
Reviewer RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Daina Silakalne-Arāja
Abstract Guseinova L. Tipogrāfijas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/ L.Guseinova, I.Eriņa.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 65 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 31 tabula, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt uzņēmējdarbības problēmu vai trūkumu risinājumus un veikt to ekonomiskās efektivitātes novērtēšanu. Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma darbības analīze, ārējās vides, kā arī SVID analīze. Novērtēti uzņēmuma finanšu darbības rādītāji, kā arī ierosināti priekšlikumi konstatētajām problēmām vai trūkumiem. Pētījuma daļā apkopoti aptaujas rezultāti saistībā ar otro darba autores priekšlikumu - piegādes iespēju nodrošināšanu visā Latvijas teritorijā. Aprēķinu daļā veikta uzņēmuma debitoru, neto apgrozījuma un peļņas prognoze, ja uzņēmums izmantotu faktoringa pakalpojumu un novērtēta faktoringa pakalpojuma ietekme uz uzņēmuma komerciālo rentabilitāti. Aprēķinātas izmaksas un ieņēmumi, ja uzņēmums izmantotu kurjera pakalpojumu, lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi visā Latvijas teritorijā, kā arī izstrādāta pateicības vēstules sagatave, kuru izmantojot, uzņēmuma darbinieki ērti var sagatavot vēstuli un nosūtīt to klientam. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – uzņēmuma komerciālā rentabilitāte uzlabotos, ja uzņēmums izmantotu faktoringa pakalpojumu, izmantojot pateicības vēstules sagatavi uzņēmuma darbinieki īsā laikā spētu sagatavot vēstuli un nosūtīt to klientam, uzlabojot apkalpošanas kvalitāti un veicinot sadarbību arī turpmāk. Uzņēmumam jānodrošina pasūtījumu piegāde visā Latvijas teritorijā, lai palielinātos uzņēmuma peļņa, un tas kļūtu pievilcīgs potenciālajiem klientiem.
Keywords faktorings, komerciālā rentabilitāte, piegāde, tipogrāfijas pakalpojumi
Keywords in English factoring, commercial profitability, supply, printing services
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 16:43:00