Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mazumtirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts"
Title in English "Project on Development of Retail Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ezera Ilona
Reviewer Survilo Tatjana, asoc.prof., Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Diplomprojekta autore: Kristīne Ruba Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Prakt. doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Mazumtirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekta darba mērķis: novērtēt mazumtirdzniecības uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus, noteikt un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma attīstībai. Diplomprojekta apjoms: diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās, pētījuma un aprēķinu daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 35 literatūras avoti, ievietoti 36 attēli, 27 tabulas un 16 formulas. Darba apjoms ir 76 lappuses, neskaitot 11 pielikumus. Analītiskā daļa sastāv no 5 daļām, kur tiek apkopota vispārēja informācija un novērtēta SIA ,,Virāža A” saimnieciskā darbība. Tiek novērtēta SIA ,,Virāža A” konkurētspēja pēc ekspertu metodes, analizējot statistikas datus tiek raksturotas nozares tendences un apkopojot iegūtos rezultātus tiek izstrādāta uzņēmuma SVID analīze. Pētījuma daļa sastāv no 3 daļām un ir apkopoti dati par piegādes problēmām, telefonintervijas rezultāti un jaunu klientu piesaisti. Aprēķinu daļa sastāv no 5 daļām un balstoties uz pētījuma daļas rezultātiem ir izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma attīstības iespējām. Diplomprojekta izstrādē izmantotie materiāli: zinātniskais pētījums un publikācija par uzņēmuma konkurētspējas novērtēšanu, kā arī SIA ,,Virāža A” gada pārskati. Galvenie statistikas dati par mazumtirdzniecības degvielas uzpildes staciju nozari tiek iegūti no Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes. Diplomprojektā izmantotās pētījumu metodes: kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, analīzes metode, monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, salīdzinošā analīze, induktīvā un deduktīvā metode, statistikas, skaitliskās informācijas aprakstīšanas un grafiskās attēlošanas metodes, kā arī empīriskā metode – ekspertu aptauja, telefonintervija un analīze. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izstrādāti 3 priekšlikumi SIA ,,Virāža A” attīstības iespējām - samazināt piegādes ķēdes izmaksas, jauna pakalpojuma ieviešana un jaunu klientu piesaistes projekts.
Keywords Attīstība, mazumtirdzniecība, uzņēmums, konkurētspēja, projekts
Keywords in English retail, competitiveness, development, business, project
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 16:20:45