Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Elektromagnētisko lauku darba vides risku izvērtēšanas metodikas pilnveidošana biroju darba vietās
Title in English Improving risk assessment methodologies of electromagnetic fields in the working environment of office workplaces
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Urbāne
Reviewer RTU doc. I.Jevinga
Abstract Elektromagnētisko lauku darba vides risku izvērtēšanas metodikas pilnveidošana biroju darba vietās. Darbā tika analizēti normatīvie akti, ekspozīciju normas un ierobežojumi darbinieku aizsardzībai no elektromagnētiskā lauka iedarbības.Veikta zinātnisko materiālu un literatūras par ietekmi uz cilvēku analīze, un konstatēta valsts piesardzīgā attieksme attiecībā uz stingrākiem elektromagnētiskā lauka iedarbības ierobežojumiem. Noteiktās likumdošanas normas attiecas uz īstermiņa elektromagnētiskā lauka iedarbību, bet joprojām pastāv bažas par ilgtermiņa iedarbības kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību. Tika veikti mērījumi biroja darba vidē, un analizēti dati. Mērījumus biroja vidē var neveikt, tomēr ar mērījumu palīdzību iespējams konstatēt darba vietā maksimālo ekspozīciju, lai varētu ergonomiski pareizi un maksimāli nekaitīgu cilvēkam iekārtot darba vietu.Apkopta informācija par elektromagnētiskā lauka ekspozīciju normām un ierobežojumiem. Secināts, ka novērtējot birojā elektromagnētiskā lauka risku, mērījuma ekspozīcijas nepārsniedz likumdošanas normatīvus, un var tikt piemērota vienkāršotā novērtēšana, tādejādi samazinot riska novērtēšanas sarežģītību.Izstrādāta jauna elektromagnētisko lauku novērtēšanas metode, kura var tikt piemērota novērtējot elektromagnētiskā lauka risku birojā. Autore piedāvā ar savu izstrādāto metodi novērtēt elektromagnētiskā lauka radītos riskus arī skolās, veikalos un noliktavās. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tas satur ievadu, sešas nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, tajā ievietotas 25 tabulas, 36 attēli un pievienoti 7 pielikumi. Izmantotās literatūras sarakstā ir atsauces uz 96 informācijas avotiem.
Keywords Elektromagnētiskais lauks;50Hz elektromagnētiskā lauka iedarbība uz darbinieku, biroja darbs
Keywords in English Electromagnetic field; 50 Hz electromagnetic field exposure of employees; office work
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 11:05:55