Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Izglītības projektu attīstības iespējas Uzbekistānā
Title in English Education projects development possibilities in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Jana Eriņa
Abstract Irisbaev T. Izglītības projektu attīstības iespējām Uzbekistānā. Bakalaura darbs / T. Irisbaev, Mg.oec. Inga Eriņa - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, bakalaura programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 2017. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 60 lapas (izņemot pielikumus). Bakalaura darbs satur ievadu, analītisko daļu, pētījumu un aprēķinu daļu, secinājumus un literatūras saraksts. Atsauces sastāv no 48 informācijas resursiem. Analītiskā daļas trīs apakšnodaļas no analīzes par projektu vadību, piemēram, projekta, tā definīcijām un īpašībām aprakstīts pirmajā apakšnodaļā; galvenie izmēri un ietekmējošie ierobežojumi jebkura veida projektos otrajā apakšnodaļā, un fāzes projektu plānošanā un īstenošanā trešajā apakšnodaļā. Praktiskā daļa ietver četras apakšnodaļas. Pirmā apkšnodaļa apraksta pētniecības metodes veidu; otrā apakšnodaļa sniedz vispārēju pārskatu par projektu, tā darbības jomu, mērķiem un starpposma mērķiem; trešā apakšnodaļa izvērtē pašreizējo situāciju izglītības nozarē Uzbekistānā; un ceturtā apakšnodaļa pārbauda projekta efektivitāti ar aprēķiniem, lai prognozētu iespējamos rezultātus pēc projekta beigām. Pētījuma periods aptver statistikas datus no 2012.-2016. gadam. Veikta prognozes forma 2017-2019 gadam. Bakalaura darbs satur 23 attēlus, 8 tabulas un 10 pielikumus.
Keywords education possibilities project management uzbekistan schools
Keywords in English education possibilities project management uzbekistan schools
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 23:57:36