Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Saules enerģijas attīstības iespējas lauku reģionos Uzbekistānā.
Title in English Solar energy development possibilities in rural areas of Uzbekistan.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Leonards Budņiks
Abstract Musina Kamila, Saules enerģijas attīstības iespējas lauku reģionos Uzbekistānā: Bakalaura darbs / K. Musina, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2017. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Darba kopapjoms ir 57 lappuses (neiekļaujot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 40 avotiem. Analītiskā daļa ietver trīs apakšnodaļas kas veltīti ilgtspējīgu attīstību jēdzieniem un mērķiem; pārejai uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, saules enerģiju, lai nodrošinātu pieejamu, drošu un pieejamu enerģiju visiem. Autore analizē saules enerģijas attīstību un perspektīvās Uzbekistānā. Praktiskajā daļā autore apraksta un ilustrē galvenās barjeras plaša mēroga saules PV paneļu izvietošanai starp vietējiem patērētājiem Uzbekistānā, kā to var paātrināt izmantojot Feed-in-tarifs ir stimulus; saules PV tehnoloģijas ieviešanas iespējas Uzbekistānas lauku un attālos rajonos un tās priekšrocībās, salīdzinot ar dīzeļģeneratoriem, kā arī jaunām tendencēm un iespējamo izmaksu samazinājumiem PV sistēmas komponentos tuvākajā nākotnē. Bakalaura darbs satur 21 attēlus, 14 tabulas, 2 formulas un 7 pielikumus.
Keywords Ilgtspējīga attīstība; atjaunojamie enerģijas avoti; saules paneļu enerģija; saules enerģijas potenciāls Uzbekistānā
Keywords in English Sustainable development; renewable energy sources; solar photovoltaic power; solar energy potential in Uzbekistan
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 17:16:11