Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Enerģijas dzērienu virzīšana patēriņa tirgū: problēmas un risinājumi"
Title in English "Promotion of Energy Drinks in the Consumer Market: Problems and Solutions"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Ķipsna Jānis, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract Pīlēna M. Enerģijas dzērienu virzīšana patēriņa tirgū: problēmas un risinājumi: Maģistra darbs/ M.Pīlēna. - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir …. lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu, 48 angļu un 2 igauņu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir, pēc informācijas avotu analizēšanas, izstrādāt un teorētiski pielietot enerģijas dzērienu virzīšanas patēriņa tirgū stratēģijas modeli. Analītiskajā daļā tiek izklāstīts nozares apraksts, kas iekļauj enerģijas dzērienu patēriņa tendences laika posmā no produkta aprites sākuma līdz mūsdienām, virzīšanas patēriņa tirgū metodes un aprites likuma ietekme uz produktu kopumā. Teorētiskajā daļā tiek analizēti teorētiskie produktu virzīšanas aspekti, to ietekmējošie faktori, noteiktas priekšrocības un trūkumi dažādu virzīšanas elementu izmantošanā, kā rezultātā izstrādāts inovatīvs enerģijas dzērienu virzīšanas modelis. Rezultātu aprobācijas daļā tiek veikta iedzīvotāju anketēšana ar mērķi noteikt iedzīvotāju informētību un nostāju pret enerģijas dzērieniem, veikta sortimenta analīze, tādējādi iegūstot pilnvērtīgāku informāciju izstrādātā virzīšanas modeļa praktiskai pielietošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Bažas par kofeīna daudzumu enerģijas dzērienos ir nepamatotas. Pētījumi pierāda, ka visvairāk kofeīna patērētājs uzņem ikdienā lietojamiem pārtikas produktiem un enerģijas dzērienu tirdzniecības aizliegums ir neatbilstošs. Veiktā pētījuma rezultāti liecina, kas reklāmas saturs nav būtiskākais nosacījums produkta iegādē. Patērētāju sasniegšanas nolūkā, lietderīgi būtu izmantot arī citus kanālus, kā piemēram pasākumu sponsorēšanu un rīkošanu.
Keywords enerģijas dzērieni, enerģijas dzērienu virzīšana, virzīšanas stratēģija, patērētāju apzināšana
Keywords in English Energy Drinks, energy drink promotion, promotion strategy, consumer identification
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 12:18:26