Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Dūmu detektēšanas sistēma ar mikroprocesoru
Title in English Smoke Detection System Using Microprocessor
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor A.Ļevčenkovs
Reviewer
Abstract Darbā tiek izstrādāta uguns un dūmu detektēšanas iekārta, ar mērķi radīt agstas uzticamības iekārtu, par iespējami zemāku cenu, tādi cenšoties radīt visām sabiedrības grupām to pieejamu. Darba gaitā tiek apskatīta ugunsgrēku statistika un detektoru nozīme tajos. Apskatīti ugunsgrēku noteikšanas veidi, atsevišķi izdalot adresējamas uguns detektēšanas sistēmas un automātiskās detektēšanas sistēmas. Padziļināti tiek apskatīti tādi dūmu/uguns noteikšanas veidu detektori, kā jonizācijas, optiskie, staru, aspirācijas, foto elektriskie, karstuma un citi. Tiek padziļināti skatīti to darbības principi un pielietojums, lai vērtētu to nepieciešamību projektējamajā iekārtā, kā arī apskatīta šo detektoru veidu statistika ugunsdrošības jautājumos. Atsevišķi darbā tiek apskatīti sensori dūmu/uguns noteikšanas iekārtām, to dažādība, funkcijas un nozīme, kā arī izvērtēta nepieciešamo elementu izvēle atbilstoši radāmās iekārtas mērķiem. Tiek apskatīta trauksmes signāla nozīme, standartiem atbilstošais skaļums un rasts izskaidrojums šī skaļuma nepieciešamībai sadzīvē. Analizējot sadzīves telpas, kā vidi kuras mērķiem tiek radīta detektēšanas iekārta. Tiek izvēlēta piemērotākā dūmu detektēšanas sistēma – ar temperatūras, oglekļa monoksīda, dūmu un foto elektrisko sensoriem. Definējot iekārtas prasības tiek veikta padziļināta sistēmas izpēte un izvērtētas papildināšanas iespējas. Darba ietvaros apskatāma iekārtas projektēšana, datu un vadības plūsmu analīze, sistēmas materiālu izvēle un fiziskā prototipa izveide. Darbā izveidots arī kods un veikta tā testēšana. Apskatot darbā iegūto informāciju un testēšanas rezultātus, secināms, ka nepieciešama lielāka energoefektivitāte īpaši sensoriem, kā arī mikrokontroliera darbībai. Tas ir viens no pamatojumiem, kāpēc visiem pieejamajās sistēmās vēl netiek izmantoti tik daudz sensori. Tas pamatojams ar to, ka to darbināšanai nepieciešams vai nu nepārtraukts elektroenerģijas avots, kā pieslēgums elektrotīklam, vai izstrādāts atsevišķs barošanas bloks ar akumulatoriem, kas ievērojami palielina iekārta izmērus un smagumu. Ja neņem vērā iepriekš minētos mīnusus, var radīt plašai sabiedrībai pieejamāku dūmu detektēšanas sistēmu, par kuru nav jātērē simti vai tūkstoši eiro. Šeit gan ir jāmin, ka nav iespējams radīt sistēmu, kas ir lētāka par šobrīd pieejamajiem viena/divu sensoru detektoriem, sensoru izmaksu dēļ. Taču radītā iekārta ir ar daudz augstāku jutību un daudz mazāku viltus trauksmes iespējamību. Izveidotajai iekārtai ir paplašinājuma iespējas, atkarībā no patērētāja vēlmēm un iespējām. Piemēram, GSM moduļa pievienošana. Kopumā darba uzstādītie mērķi, ar dažām niansēm, ir sasniegti.
Keywords dūmu detektors sensors mikroprocesors
Keywords in English smoke detector sensors microprocessor
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.05.2017 16:07:12