Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas metodes izstrāde un pielietošana
Title in English Development and Application of the Occupational Accident Investigation Method
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Bērziņš
Reviewer Mg.iur. J.Ļabis
Abstract Anotācija Maģistra darba nosaukums – Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas metodes izstrāde un pielietošana. Maģistra darbā aplūkotā galvenā problēma – nelaimes gadījumu darbā skaita pieaugums Latvijā. Maģistra darba mērķis – izstrādāt metodi darbā notikušu nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanai, kas samazina risku nelaimes gadījumam notikt atkārtoti. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti nelaimes gadījumu cēloņu veidi, kā arī nelaimes gadījumu un incidentu sakarības. Šajā nodaļā izvērtēti populārākie nelaimes gadījumu cēloņsakarību modeļi un izpētīti nelaimes gadījumu kontrolēšanas veidi. Teorētiskās daļas ietvaros veikta izpēte par cilvēka rīcības nozīmi nelaimes gadījumā. Darba analītiskajā daļā pētīta nelaimes gadījumi un to izmeklēšana Latvijā. Šajā daļā veikta analīze par Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību, izmaiņām, kā arī analizēta Valsts darba inspekcijas nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas metode. Analītiskajā daļā veikta nelaimes gadījumu cēloņu analīze un darba devēju Latvijā un Valsts darba inspekcijas amatpersonu izmeklēto nelaimes gadījumu analīze, kā arī populārākā nelaimes gadījuma cēloņa, nedroša cilvēka rīcība, analīze. Praktiskajā daļā izstrādāta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas metode. Šajā daļā sniegti praktiski ieteikumi nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanai, noteiktas procesuālās izmeklēšanas darbības. Praktiskās daļas ietvaros izveidota sistēma nelaimes gadījuma vai incidenta cēloņu noteikšanai, kā arī sniegti padomi darba aizsardzības sistēmas uzturēšanai. Šīs daļas ietvaros izveidotas izmeklēšanas informācijas uzskaitei un apkopošanai paredzētas veidlapas. Darba izstrādāšanas procesā izmantoti 63 literatūras un citi avoti - Latvijas Republikas likumi, grāmatas, publikācijas internetā, kā arī Valsts darba inspekcijas nepublicētie materiāli. Darbā ietvertas 6 tabulas, 35 attēli un 5 pielikumi. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Nelaimes gadījumi, izmeklēšanas metode
Keywords in English Occupational accidents, investigation method
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.05.2017 11:51:00