Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Pasūtījumu apstrādes procesa modelēšana izmantojot transporta plūsmas teoriju.
Title in English Simulation of Order Processing By Using the Theory of Traffic Flow.
Department
Scientific advisor Emma Šidlovska
Reviewer Aloizs Lešinskis
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir ‘’Pasūtījumu apstrādes procesa modelēšana izmantojot transporta plūsmas teoriju’’. Darbā tiek pētīta pasūtījumu plūsma, ko jāapstrādā ikdienas darbā ‘’Atea Global Services’’ uzņēmumā. Tiek piedāvāts modelis, kurš apraksta plūsmas intensitāti pa stundām. Balstoties uz piedāvāto pasūtījumu plūsmas modeli, tiek izveidoti aprēķini, pēc kura rezultātiem ir iespējams prognozēt pasūtījuma skaita daudzumu diennakts laikā, un veikta pasūtījumu apstrādes procesa modelēšana. Izmantojot iegūtos datus, tiek ieteikti vairāki darba laika optimizācijas varianti. Datu analīzes procesā ir noskaidrots, ka piedāvātājs modelis nav pietiekami adekvāts lietošanai mēneša un gada periodos, jo trendam, kas apraksta pasutījumu skaitu ilgtermiņa lāikā ir pieaugoša tendence un tas ietekmē pasūtījuma plūsmas intensitāti. Lielākos laika periodos izmantojot modeli, nepieciešama tā pielabošana, kā pamatu lietojot modeli, kas tika izveidots dienas periodam. Darbs sastāv no astoņām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīts uzņēmums, darbinieka darba vide un identificēta problēma, kas prasa atrisinājumu. Otrajā, trešajā un ceturtajā nodaļa ir veltīta teorētisko pieeju aplūkošanai, kas varētu tikt izmantota plūsmas modelēšanai. Otrajā nodaļā tiek aplūkota masu apkalpošanas teorija. Trešajā nodaļā tiek apskatīta transporta plūsmas teorija. Ceturtajā nodaļā tiek izpētītas datu analizēšanas un prognozēšanas statistisko metožu iespējas pasūtījumu plūsmas pētīšanā. Piektajā nodaļā tiek aprakstīta pasūtījumu plūsmas veidošanās. Sestajā nodaļā tiek attēlotas pasūtījumu vienības, kas tiek rasētas projekta daļā. Septītajā nodaļā ir veikta pasūtījumu plūsmas pētīšana, lai izstrādātu plūsmas modeli, kuru var lietot pasūtījumu apstrādes procesa modelēšanai. Astotajā nodaļā tiek veikta pasūtījumu apstrādes procesa modelēšana. Darba nobeigumā tiek analizēti pētījuma un modelēšanas rezultāti, uz kuriem balstoties tiek izsecināta iespējamā tālākā pētījuma gaita. Darba saturs izklāstīts 154 lapaspusēs, kur izvietotai 61 attēlu, 33 tabulu, 73 formulu, 22 izmantotās literatūras avotu un 12 pielikumi. Projekta daļa satur no 3 rasējumiem.
Keywords asūtījumu apstrādes procesa modelēšana, rognozēt pasūtījuma skaita daudzumu, trends, masu apkalpošanas teorija, transporta plūsmas teorija
Keywords in English Simulation of Order Processing,forecast amount of order, trend, queuing theory,traffic flow theory
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.05.2017 10:00:55