Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Gaisa spēku transporta sistēmas optimizācija.
Title in English Optimization of Air Force Transport System for the National Armed Forces (NAF)
Department
Scientific advisor Aleksandrs Urbahs
Reviewer Kristīne Carjova
Abstract Mārtiņš Zābelis NBS Gaisa spēku transporta sistēmas optimizācija Zinātniskais vadītājs: Dr.hab.sc.ing., prof. Aleksandrs Urbahs Atslēgvārdi: NBS, Gaisa spēki, transporta sistēma, transporta uzturēšana, remontdarbnīca, remonts. Maģistra darba “NBS Gaisa spēku transporta sistēmas optimizācija” autora pētījums ir vērsts uz Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Aviācijas bāzes (NBS GS AB) transporta sistēmas darbību. Saskaņā ar militārās darbības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem NBS GS AB transporta sistēmas uzturēšana ir divu NBS vienību – NBS GS AB Pretgaisa aizsardzības diviziona un NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālā nodrošinājuma centra – kompetencē. Transporta sistēmas darba organizācijā ir nepilnības, kuras nepieciešams novērst. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas NBS GS AB transporta sistēmas optimizēšanai un pilnveidošanai. Pētījuma objekts ir NBS GS AB transporta sistēmas struktūra, tās organizācija, kompetences sadalījums, attīstības perspektīvas, lai padarītu efektīvāku transporta sistēmas funkcionalitāti. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās pētīta NBS GS izveide, attīstība, struktūra un galvenie uzdevumi; par transportu atbildīgās vienības un to rīcībā esošie transportlīdzekļi; analizēta šo vienību spēja veikt transportlīdzekļu apkopi un remontdarbus; pētīta remontdarbu organizācija un tās normatīvais regulējums, sadarbība ar civilajiem autoservisiem. Autors maģistra darbā izvērtē transporta sistēmas iespējamos attīstības virzienus. Maģistra darba noslēgumā izvirzīti darba autora secinājumi un priekšlikumi apzināto problēmjautājumu risināšanā - autoparka atjaunošana, vienotas remontdarbnīcas izveide, efektīvas sauszemes transportlīdzekļu materiāltehniskās bāzes izveide, izmaiņas personālvadībā un lietvedībā. Maģistra darba apjoms: 85 lpp., 16 attēli, 5 diagrammas, 4 tabulas, 38 izmantotās literatūras avoti un 4 pielikumi.
Keywords NBS, Gaisa spēki, transporta sistēma, transporta uzturēšana, remontdarbnīca, remonts
Keywords in English National Armed Forces, Air Force, transport system, transport, maintenance, service, repair
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 09:49:07