Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Loģistikas uzņēmuma tehnoloģisko risinājumu optimizācija ar mērķi paaugstināt klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti
Title in English Optimization of a Logistic Company’s Technology Solutions with the Aim to Improve the Quality of Customer Service
Department
Scientific advisor Darija Andrejeva
Reviewer Vladimirs Šestakovs
Abstract Bakalaura darba tēma: “Loģistikas uzņēmuma tehnoloģisko risinājumu optimizācija ar mērķi paaugstināt klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti”. Mūsdienu laikmetā loģistikas uzņēmumi bieži vien pakļauti neparedzamām tirgus izmaiņām un nepārtrauktai konkurencei. Lai spētu veiksmīgi darboties šādā vidē, nepieciešama vislielākā atsaucība klientu vēlmēm un spēja elastīgi pielāgoties dažādām situācijām. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma pakalpojumu klāstu un kvalitāti, izstrādāt priekšlikumus jaunu klientu piesaistei. Darbā apskatīti loģistikas uzņēmuma darbības principi, analizēta piedāvāto pakalpojumu kvalitāte, izskatītas problēmas un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai. Pirmajā nodaļā raksturots loģistikas uzņēmums, aprakstīts sniegto pakalpojumu un preču klāsts, kā arī tas salīdzināts ar citiem nozares uzņēmumiem. Otrajā nodaļā veikta uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu analīze, izpētītas galvenās problēmas. Trešajā nodaļā aprakstītas uzņēmuma loģistikas sistēmas, sniegts veikala-noliktavas darbības izklāsts, kā arī galvenie uzņēmuma aģentu darbības principi. Ceturtajā nodaļā veikti noliktavas gabarītu, noliktavas platības un tilpuma izmantošanas koeficientu un noliktavas caurlaides spēju aprēķini optimālai preču izvietošanai noliktavā, kā arī noteikta noliktavas kopējā un lietderīgā platība. Bakalaura darbs sastāv no 58 lapām. Tajā ievietoti 33 attēli, 3 tabulas, 12 formulas un viens pielikums. Izmantoti 22 literatūras avoti.
Keywords Loģistikas uzņēmuma tehnoloģisko risinājumu optimizācija ar mērķi paaugstināt klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Keywords in English Logistics company’s technological solution for optimization with the aim to raise the quality of customer services.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.05.2017 23:05:15