Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Inovatīvs gala enerģijas lietotājs"
Title in English "Innovative end-energy user"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dzintars Jaunzems
Reviewer Marika Rošā
Abstract Darba tēma: Inovatīvs gala enerģijas lietotājs. Darba autors: Arita Lazdovska. Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing Dzintars Jaunzems. Darba mērķis: enerģijas gala lietotāja iesaistīšanas vienotā energoapgādes sistēmā modeļu un risinājumu novērtēšana un pilnveidošana, lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanos un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Darba uzdevumi: 1) klasificēt enerģijas gala lietotājus; 2) esošās pieredzes un prakses novērtēšana; 3) izveidot saules PV pilnveidošanas ieteikumus mikroģenerācijas gadījumā. Darbā izvirzītā hipotēze: Ņemot vērā esošo tiesisko aktu, tehnisko prasību ietvaru un uzstādīto saules PV sistēmu darbības rezultātus, ir iespējams optimizēt gala lietotāja uzvedību un saules PV sistēmas darbību mikroģenerācijas gadījumā. Atslēgas vārdi: saules PV, mikroģenerācija, neto norēķinu sistēma, pilnveidošana. Lai dzīvojamās ēkas, izmantojot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, neizmantoto elektroenerģiju nezaudētu, 2014. gadā tika ieviesta neto norēķinu sistēma, kur šo enerģiju var nodot tīklā un vēlāk atgūt, lai izmantotu savām vajadzībām. Tomēr sistēmas regulējumā ir vairākas nepilnības, kuru dēļ arvien vairāk saules energotehnoloģijas netiek pieslēgtas šai sistēmai. Darba struktūra sastāv no literatūras analīzes un pilnveidošanas, jeb optimizācijas posma. Literatūras analīze veikta par gala enerģijas izmantošanu un tās iespējām, likumdošanas aspektiem gala enerģijas lietošanas jomā, neto norēķinu sistēmu un mikroģenerāciju. Optimizācijas daļas veikšanai tika apzināti gala lietotāji un to iespēja izmantot mikroģenerāciju, mikroģenerācijas risinājumu analīze un neto norēķinu sistēmas analīze. Analīze tika veikta, lai noteiktu sistēmas vājās vietas un uzlabošanas iespējas. Iegūtie dati par esošu saules tehnoloģiju mikroģenerāciju tika apstrādāti un ņemti par pamatojumu neto norēķinu sistēmas optimizācijas izstrādei, lai uzlabotu kopējās sistēmas efektivitāti. Ieteikumi izstrādāti ar mērķi piesaistīt un apvienot vienotā atjaunojamo energoresursu izmantošanas sistēmā gala enerģijas lietotājus. Darbs sastāv no 70 lappusēm, kurās ir 21 tabula, 26 attēli, 50 izmantotie literatūras avoti, no kuriem 27 ir svešvalodās, kā arī 3 pielikumi.
Keywords saules PV, mikroģenerācija, neto norēķinu sistēma, pilnveidošana.
Keywords in English Solar PV, microgeneration, NET payment system, improvement.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.05.2017 22:24:04