Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Raksturīgākie darba vides riski un to cēloņi būvniecībā, samazināšanas pasākumi
Title in English Typical Work Environment Risks and their Causes in Construction, Reduction Measures
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ieviņš
Reviewer Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darba temats: “Raksturīgākie darba vides riski un to cēloņi būvniecībā, samazināšanas pasākumi”. Maģistra darbs izstrādāts trīs daļās: teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa. Maģistra darba teorētiskajā daļā aprakstīta darba aizsardzības sistēma Latvijā un Eiropas Savienībā, sniegts ieskats biežākajos būvniecībā sastopamajos darba vides risku faktoros un analizētas darba vides risku novērtēšanas metodes būvniecībā. Maģistra darba analītiskajā daļā raksturota būvniecības nozare, analizēta letālo un neletālo nelaimes gadījumu statistika būvniecības nozarē Latvijas un Eiropas Savienības ietvaros, analizēta pārkāpumu un cēloņu statistika, kā arī veikts ieskats arodslimību statistikā. Veikts risku novērtējums bīstamākajiem darbiem būvniecības nozarē. Analītiskajā daļā tiek analizēti autora izstrādāto anketu iegūtie dati un apkopoti rezultāti. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek sniegti priekšlikumi raksturīgāko un bīstamāko risku cēloņu samazināšanai. Katram no bīstamajiem riskiem un to cēloņiem tiek piedāvāti konkrēti risinājumi, īpaši pievēršot uzmanību kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Praktiskajā daļā tiek piedāvāts uzņēmuma sistēmas modelis, lai uzlabotu instruktāžu kvalitāti un kontroli būvniecībā uzņēmumiem, kas būvobjektā nodarbina strādājošos. Maģistra darba izstrādē izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, darba aizsardzības informatīvie materiāli, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas statistikas dati, mācību grāmatas, maģistra darba ietvaros veikta anketēšana, interneta resursi. Maģistra darbs izpildīts uz 114 lapām. Maģistra darbs satur 47 attēlus, 18 tabulas un 1 pielikumu. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Raksturīgākie arba vides riski, būvniecība
Keywords in English Typical work environment risks, construction
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.05.2017 12:41:14