Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Darbaspēka iekšējā migrācija Latvijā”
Title in English "Internal Migration of Labor Force in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. I. Judrupa
Reviewer Doc. R.Greitāne
Abstract Maģistra darbu “Darbaspēka iekšējā migrācija Latvijā” izstrādāja Viktorija Kokoreviča. Darba vadītāja ir ekonomikas zinātņu doktore Ilze Judrupa. Maģistra darba apjoms ir 83 lappuse, 25 attēli un 19 tabulas, kā arī 3 pielikumi. Īpaši aktuāls ir kļuvis iekšējās migrācijas jautājums, jo tās rezultātā pieaug pilsētās dzīvojošo skaits, taču laukos dzīvojošo skaits samazinās. Darba mērķis ir noskaidrot, kādas ir darbaspēka iekšējās migrācijas tendences Latvijā un kā reģionu attīstības līmenis ietekmē iedzīvotāju skaitu. Lai analizētu pētāmo tēmu, teorētiskajā ietvarā tika izmantota Valtera Kristallera centrālās vietas teorija, kurā pilsētas tiek raksturotas pēc to novietojuma un centralitātes. Džona Harisa un Maikla Todaro HT modelis, kurš balstās uz pilsētu un lauku darba samaksu salīdzināšanas. Ādama Smita "neredzamās rokas" princips, kurš nosaka cilvēka virzību uz mērķa sasniegšanu. Kā arī dažādu ekonomistu un ģeogrāfu iekšējās migrācijas definīcijas, urbanizācijas pieejas, kā arī darba tirgus raksturojums. Pētījumā tika izmantotas divas pētnieciskās metodes: grafiskās un aprakstošās analīzes metodes. Lai izpētītu kā iekšējā migrācija ietekmē reģionu attīstību tiks izmantotas ekonometrijas metodes: korelācijas un pāra regresijas analīze. Izpētot darba tirgus tendences Latvijā, tika secināts, ka lielākās algas visās nozarēs ir Rīgā un Pierīgas reģionā. Taču zemākās algas visās nozarēs ir Latgales reģionā. Darbā tika analizētas iekšējās migrācijas plūsmas Latvijā, iekšējās migrācijas kopapjoma dinamika, kā arī tika apkopoti galvenie migrācijas iemesli. Tika secināts, ka iedzīvotāji migrē uz pilsētām ģimenes apstākļu un darba dēļ. Galvenais maģistra darba secinājums ir tāds, ka pēdējo gadu laikā visas iekšējās migrācijas plūsmas ir starp laukiem un pilsētām, kā rezultātā lielākā daļa iedzīvotāju koncentrējas Rīgā un Pierīgā. Tāpēc laukos dzīvojošo skaits ir samazinājies. Tika izpētīts, ka reģionu attīstība ietekmē iedzīvotāju skaitu. Tas nozīmē, ka pasliktinoties reģionu attīstības līmenim, samazinās iedzīvotāju skaits.
Keywords Darbaspēks, iekšējā migrācija, reģionu attīstība.
Keywords in English Labour force, internal migration, regional development.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.05.2017 12:15:31