Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Mazo un mikrouzņēmumu nozīme Latvijas tautsaimniecībā”
Title in English "Role of Small and Micro-Enterprises in the Latvian Economy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. A.Fedotovs
Reviewer Asoc.prof. D.Ščeulovs
Abstract Kalniņa I. Mazo un mikrouzņēmumu nozīme Latvijas tautsaimniecībā: Maģistra darbs / I. Kalniņa, A. Fedotovs. – Rīga: RTU IEVF BUNĪ Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Ekonomika”, 2017. –92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 39 attēli, 9 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 51 avoti latviešu, 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt mazo un mikrouzņēmumu attīstības iespējas Latvijā, analizēt nodokļu un valsts atbalsta politiku attiecībā uz šiem uzņēmumiem un izstrādāt priekšlikumus mazo un mikrouzņēmumu attīstības veicināšanai. Darba 1. daļā tiek apskatīta ekonomiskās domas vēstures attīstība attiecībā uz mazo un mikrouzņēmumu nozīmi un ietekmi valsts ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā. Tiek apskatīti uzņēmējdarbības attīstības ietekmējošie faktori, to ietekmes novērtējums mūsdienās. Tiek apskatīta teorētiskā bāze turpmākajam pētījumam analītiskajā daļā par ekonometrisko aprēķinu veikšanu un statistisko nozīmi pētījuma rezultātu iegūšanā un anketēšanas būtību. Darba 2. daļā tiek analizēta Latvijas uzņēmējdarbība, tās klasifikācija un nodokļu regulējums. Tiek veikts Latvijas mazo un mikrouzņēmumu raksturojums starptautiskajā salīdzinājumā, analizēta mazo un mikrouzņēmumu ietekme uz nodarbinātības un bezdarba izmaiņām. Tiek analizētas Latvijā esošās atbalsta iespējas mazajiem un mikrouzņēmumiem, veikta respondentu anketēšana, lai iegūtu informāciju par respondentu apmierinātību ar mazās un mikrouzņēmējdarbības vidi Latvijā un iespējām to uzlabot. Darba 3. daļā tiek izstrādātas mazo un mikrouzņēmumu attīstības iespējas un pastāvošo problēmu iespējamie risinājumi. Mazie un mikrouzņēmumi ietekmē nodarbinātības un bezdarba līmeņus valstī, kā arī ietekmē valsts ekonomisko izaugsmi, taču tas nav galvenais ekonomiskās izaugsmes ietekmējošais faktors. Mazo un mikrouzņēmumu pastāvošo problēmu iespējamie risinājumi nosacīti iedalāmi divās daļās – mikrouzņēmuma nodokļa reformā un mazo un mikrouzņēmumu atbalsta sistēmu uzlabošanā.
Keywords Mazie un mikrouzņēmumi
Keywords in English Small and micro-enterprices
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.05.2017 11:11:44