Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Faktoringa tirgus attīstības perspektīvas Baltijas valstīs”
Title in English Factoring Market Development Prospects in the Baltic States
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. I. Dovladbekova
Reviewer Asoc.prof. J.Eriņa
Abstract Maģistra darba “Faktoringa tirgus attīstības perspektīvas Baltijas valstīs” autore ir Karmena Lauberga, zinātniskā vadītāja – Dr. oec. profesore Inna Dovladbekova. Darba mērķis ir, balstoties uz faktoringa teorijas analīzi un empīriska pētījuma rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus faktoringa tirgus attīstības veicināšanai Baltijas valstīs. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā ir raksturota faktoringa būtība, tā veidi, priekšrocības, trūkumi, tiesiskais pamats un faktoringa tirgus ietekmējošie apstākļi. Otrajā daļā ir izpētīta faktoringa tirgus dinamika un īpatnības Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī analizēts Baltijas valstu uzņēmēju, faktoringa kompāniju un ar faktoringu saistīto organizāciju viedoklis par faktoringu, faktoringa tirgu un tā attīstību kavējošiem faktoriem. Trešajā daļā, apkopojot iepriekš darbā analizēto informāciju, ir izdarīti secinājumi par faktoringa tirgus tendencēm un izaugsmi kavējošiem faktoriem un sniegti priekšlikumi faktoringa tirgus veicināšanai Baltijas valstīs. Pētījumā secināts, ka faktorings Baltijas valstīs nav populārs finansēšanas veids, uzņēmējiem trūkst informācijas un izpratnes par tā būtību. Faktoringa tirgus attīstību Latvijā kavē nepilnīga faktoringu regulējošā tiesiskā bāze un tās uzņēmējiem banku kredīti ir pieejamāki nekā abu pārējo Baltijas valstu uzņēmējiem, kā rezultātā to interese par faktoringu ir relatīvi zema. Būtiskākie faktoringa tirgu ietekmējošie apstākļi Baltijas valstīs ir banku kredītu pieejamība, vispārēja ekonomiskā situācija valstī un uzņēmēju informētība par faktoringa produktu. Baltijas valstīs līdz 2020.gadam tiek prognozēta mērena faktoringa tirgus izaugsme. Balstoties uz izdarītajiem secinājumiem tiek sniegts priekšlikums Latvijas likumdevējam izstrādāt detalizētu likumu, kas reglamentētu faktoringa darījumus. Baltijas valstu faktoringa kompānijām, sadarbojoties ar bankām, nepieciešams popularizēt faktoringa pakalpojumus un piedāvāt elastīgākus faktoringa risinājumus, pielāgojoties uzņēmēju vajadzībām un iespējām, lai faktoringa pakalpojumus padarītu uzņēmējiem pievilcīgākus. Darbā izmantotas tādas pētījumu metodes kā monogrāfiskā metode, analīze un sintēze, loģiski-konstruktīvā metode, sekundāro datu analīze un anketēšana. Darbs satur 85 lappuses, 27 attēlus, 6 tabulas un 2 pielikumus.
Keywords faktorings, uzņēmumu finansēšana, finanšu vadība, bankas
Keywords in English factoring, business financing, financial management, banking
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 20:30:12