Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu sistēma Baltijas valstīs”
Title in English “Personal Income Tax Relief System in the Baltic states”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor T.Vanaga
Reviewer I.Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu sistēma Baltijas valstīs”. Tā ir aktuāla Latvijas sabiedrībai, jo gan vietējie, gan ārvalstu eksperti vairākkārt ir norādījuši, ka Latvijā ir viens no lielākajiem darbaspēka nodokļu slogiem mazo algu saņēmējiem, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, kuras, lai gan ir ar līdzīgu vēsturisko un ekonomikas attīstību, ir spējušas izveidot mazu ienākumu saņēmējiem lielu atbalstu, tāpēc darba mērķis - izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu un ierobežojumus Baltijas valstīs, salīdzināt tos, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus atvieglojumu sistēmas uzlabošanai Latvijā, tādā veidā palielinot iedzīvotāju ienākumus. Galvenie darba uzdevumi ir izanalizēt pieejamos literatūras avotus par iedzīvotāju ienākuma nodokli, tā atvieglojumiem un attaisnotajiem izdevumiem apliekamā ienākuma samazināšanai Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā), salīdzināt tos, kā arī izmantojot iegūto informāciju, veikt darba algas aprēķinus un salīdzināt iegūtos datus. Darba pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu sistēma, savukārt pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu sistēmu salīdzinājums Baltijas valstīs. Bakalaura darbs ir noderīgs nozares ekspertiem kā materiāls iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu sistēmas analīzē Baltijas valstīs, izstrādājot priekšlikumus, kas adresēti Finanšu ministrijai saistībā ar nodokļu reformām; pasniedzējiem un studentiem kā materiāls studiju procesā, kā arī interesentiem, kas vēlas iepazīties ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa raksturojumu un atvieglojumu sistēmu salīdzinājumu Baltijas valstīs. Bakalaura darba apjoms ir 55 lpp., 8 tabulas, 4 attēli un 2 pielikumi. Darba 1.daļā aprakstīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā, ar nodokli neapliekami ienākumi un attaisnotie izdevumi, 2.daļā ir aprakstīta augstāk minētā informācija par Lietuvu un Igauniju, bet darba 3.daļā ir salīdzināti dažādi valstis raksturojošie rādītāji, salīdzinātas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes, piemērošana, neapliekamo ienākumu un attaisnoto izdevumu limiti, kā arī veikti dažādi algu aprēķini visās trīs valstīs. Galvenais secinājums ir tāds, ka Latvijā ir lielāka iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo iemaksu likme, bet mazāks neapliekamais minimums, tāpēc ienākumi no darba algas, ko faktiski darbinieks saņem, starp visām Baltijas valstīm ir vismazākais, samazinot iedzīvotāju dzīves līmeni un padarot sistēmu nekonkurētspējīgu, kā arī Lietuvā un Igaunijā kopumā ir lielāki ar nodokli neapliekami ienākumi un atvieglojumi, tādā veidā sniedzot papildus atbalstu iedzīvotājiem.
Keywords iedzīvotāju ienākuma nodoklis, atvieglojumi, Baltijas valstis, darbaspēka nodokļi
Keywords in English personal income tax, deductible expenses, the Baltic states, payroll taxes
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 00:10:10