Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma ienākuma nodokļa pilnveidošana Latvijā”
Title in English “Options for Improvement of Corporate Income Tax”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer E.Hercenbergs, VID Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu vadītājs
Abstract Bakalaura darba tēma ir uzņēmuma ienākuma nodokļa pilnveidošana Latvijā, autore Guntra Cera, zinātniskais darba vadītājs Dr.oec.,doc. Māris Jurušs. Jebkuram uzņēmējam vai investoram svarīgi ir gūt pēc iespējas lielāku neto peļņu, un uzņēmumu ienākuma nodoklis ir izmaksas no uzņēmēja viedokļa, kas samazina tā neto pelņu. Turpmākajos gados būtu jāveic nodokļu politikas reforma, lai padarītu darbaspēka izmaksas līdzīgas kā pārējās Baltijas valstīs, kas arī veicinātu konkurētspēju reģiona līmenī, līdz ar to uzņēmumu vēlmi un iespējas investēt attīstībā. Latvijā ir liels darbaspēka nodokļu slogs un pārāk daudz atvieglojumu uzņēmumu ienākuma nodoklim, tāpēc nepieciešams reformēt nodokļu sistēmu, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokli. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma ienākuma nodokļa sistēmas Latvijā un Eiropas Savienībā un izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidošanai Latvijā. Pētījuma objekts ir Latvijas Republika uzņēmuma ienākuma nodokļa sistēma un priekšmets uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi Bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt cik nozīmīgs Latvijas valsts budžetā ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, salīdzināt nodokļa administrēšanu un to priekšrocības ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Izpētīt ekspertu risinājumus uzņēmuma ienākuma nodokļa uzlabošanā turpmākos gadus un izstrādāt priekšlikumus nodokļa uzlabošanā Latvijā, lai palielinātos Latvijas konkurētspējas un eksportspējas. Bakalaura darbā tiek izmantotas vispārzinātniskā un matemātiski statistiskās metodes, bet par pētījuma avotiem kalpo vispārējā un speciālā literatūra, publikācijas, regulas, statistikas dati, Latvijas Republikas un citu valstu likumi un valdības lēmumi, interneta resursi, autores veiktie aprēķini par Latvijas Republikas uzņēmuma ienākuma nodokli laika periodā līdz 2016.gadam. Pirmajā daļā tiek raksturota Latvijas nodokļu sistēma. Otrajā nodaļā tiek salīdzināta Latvijas UIN sistēma ar Igaunijas un Lietuvas UIN sistēmu, kā arī tiek izpētītas Eiropas Savienības valstu UIN priekšrocības. Trešajā nodaļā tiek izpētīti Latvijas UIN izmaiņu priekšlikumi. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi Latvijas uzņēmumu nodokļa pilnveidošanai. Bakalaura darba apjoms ir 51 lapas, kas satur 7 tabulas un 4 attēlus.
Keywords Uzņēmuma ienākuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi, pilveidošanas iespējas.
Keywords in English Corporate income tax, corporate income tax relief, opportunities for improvement.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 21:14:43