Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma nodokļu sloga optimizācijas iespējas”
Title in English “Possibilities for Optimization of the Tax Burden of a Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Andrējeva
Reviewer I.Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec.
Abstract Nodokļu optimizēšana mūsdienās ir izteikti svarīga procedūra, lai uzņēmumi palielinātu peļņu. Maksimāli ietaupot finanšu līdzekļus uzņēmums ir spējīgs palielināt savu vērtību, investēt attīstībā vai vienkārši izmaksāt lielākas dividendes. Nodokļu slogs rodas dabīgā ceļā un tā ir neatņemama sastāvdaļa uzņēmējdarbībā, tāpēc uzņēmējiem ir aktuāli pārzināt nodokļu plānošanas un optimizēšanas principus un veidus. Latvijas nodokļu sistēma tiek uzskatīta par apgrūtinošu uzņēmumiem, kas nevirza tos attīstīties, tāpēc darba uzstādītais mērķis ir analizēt nodokļu sistēmas radīto slogu un sniegt nodokļu apliekamā objekta samazināšanas iespējas. Bakalaura darbs dod iespēju izprast nodokļu regulējumu un ārējos faktorus, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Tas arī dod skaidrojumu par nodokļu optimizācijas īpatnībām, sloga samazināšanas iespējām un nodokļu piemērošanas kārtību. Darbs strukturēts 3 nodaļās, pirmajā tiek apskatīta tiek ārējā vide, kas ietekmē uzņēmējdarbību Latvijā, otrajā nodaļā autors apskata nodokļu plānošanas principus un to piemērošanu, savukārt trešajā daļa tiek pētītas uzņēmumu nodokļu samazināšanas iespējas un alternatīvas. Darbs sastāv no 56 lapām, 6 tabulām un 1 attēla. Pētījuma objekts ir Latvijas nodokļu sistēmas radītais slogs uzņēmumiem. Pētījuma priekšmets ir uzņēmumu ietekmējošo nodokļu optimizēšana. Darba pētījums ir noderīgs jebkura rakstura uzņēmumam, kurš vēlas izprast nodokļu samazināšanas iespējas, kā arī noderīgs uzskates objekts potenciālajiem komersantiem, lai izprastu nodokļu optimizācijas pamatus. Pētījuma dati var tikt izmantoti, lai novērtētu arī Latvijas nodokļu slogu, un salīdzināšanai ar Igaunijas nodokļu sistēmu. Latvijas nodokļu slogam piemīt augsts, pozitīvs potenciāls, tas sniedz iespējas uzņēmumiem iegūt atvieglojumus un nodokļu atlaides, vienlaikus atrodot piemērotākos nodokļu maksāšanas veidus.
Keywords Nodokļi; Nodokļu optimizācija; Nodokļu plānošana; Uzņēmuma nodoklis; Uzņēmuma nodokļa optimizācija; Uzņēmum nodokļa sloga optimizācijas iespējas
Keywords in English Taxes; tax optimization; tax burden; corporate tax burden; tax burden in Latvia;
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 20:25:32