Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Dzērienu piegādes procesu optimizācija loģistikas uzņēmumā.
Title in English Optimizing the Process of Drink Delivery in a Logistics Company.
Department
Scientific advisor Aloizs Lešinskis
Reviewer Emma Šidlovska
Abstract Izstrādātā bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir “Dzērienu piegādes procesa optimizācija loģistikas uzņēmumā”. Darba ietvaros tiek aplūkotas piegādes procesa problēmas, kur nepieciešama optimizācija. Tiek aprēķinātas izmaksas, piegādājot produkciju klientiem ar trīs dažādiem transporta veidiem un secināts, kurš transporta veids ir finansiāli izdevīgākais. Rezultātā tiek realizēts priekšlikums, ieviest pārkraušanas punktus, lai piegādes procesa izmaksas būtu zemākas un piegādes process būtu ātrāks. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta teorija par loģistiku un tās nozīmi, kura nepieciešama tālākiem pētījumiem. Otrajā daļā tiek aprakstīts uzņēmums, tā darbības sfēra, vēsture un uzbūve. Trešajā daļā tiek aprēķināta trīs dažādu transporta veidu ietilpība un veikts šo transporta veidu ietilpības salīdzinājumus, lai izvēlētos atbilstošu piegādes transporta veidu. Ceturtajā daļā tiek veikti aprēķini, lai noskaidrotu pārkraušanas punktu nepieciešamību, kā arī izvirzīti pārkraušanas punktu izveides vietas izvēles kritēriji un apkopoti iegūtie rezultāti. Pēc aprakstīto uzdevumu veikšanas, rezultātā tiek konstatēta pārkraušanas punktu lietderība. Darba nobeigumā tiek pausti secinājumi, kas radušies tā izstrādes gaitā. Darba apjoms ir 61 lappuses, tam ir pievienoti 3 rasējumi A1 formātā. Šajā darbā ir iekļauti 34 attēli, 9 tabulas, 13 formulas un 1 pielikums, izmantoti 12 literatūras avoti.
Keywords Dzērienu piegādes process, optimizācija, transportlīdzekļu ietilpība, pārkraušanas punkti
Keywords in English Process of Drink Delivery, optimization, vehicle capacity, cross-docking
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 20:21:45