Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli”
Title in English “Impact of Tax Payments on the Financial Position of a Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer V.Andrejeva, a/s ”Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darba tēma: “Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli” Bakalaura darba mērķis ir analizējot uzņēmuma gada pārskatus par laika periodu no 2011. līdz 2015.gadam, veikt uzņēmuma finanšu analīzi un nodokļu sloga novērtējumu, ar kā palīdzību var izvirzīt nodokļu optimizācijas priekšlikumus un iespējamos pasākumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Pētījuma objekts: uzņēmuma SIA „Gelvora” finanšu stāvoklis un nodokļu slogs 2011.-2015.gadā. Pētījuma priekšmets: uzņēmuma SIA „Gelvora” nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli. Par galvenajiem bakalaura darba uzdevumiem darba autore izvirzīja nodokļu, finanšu analīzes un nodokļu sloga teorētiskās informācijas atlasi un izpēti, uzņēmuma finanšu analīzes veikšanu, nosakot arī galvenos maksātspēju raksturojošus radītājus, analizēt iegūtos rezultātus un izvirzīt nodokļu optimizācijas priekšlikumus. Bakalaura darba struktūra ir izveidota atbilstoši izvirzītiem darba uzdevumiem. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir īss Latvijas Republikas un uzņēmuma maksājamo nodokļu raksturojums, darba otrajā daļā ir aprakstītas finanšu analīzes metodes, kuras tiks izmantotas darba trešajā daļā. Bakalaura darba trešajā daļā ir apkopoti un analizēti uzņēmuma finanšu analīzes rezultāti un uzņēmuma finansiālie radītāji. Ceturtā daļa sevī ietver īsu nodokļu sloga teorētisko aprakstu un uzņēmuma nodokļu maksājumu un sloga analīzi, ka arī darba autores izvirzītos nodokļu optimizācijas priekšlikumus. Darbs ir izklāstīts 60 lappusēs, kurās ir iekļautas 32 tabulas un 6 attēli. Darbā tiek izmantoti 26 literatūras avoti un pievienoti 9 pielikumi. Atslēgas vārdi : nodokļu slogs, finanšu analīze, nodokļu optimizācija.
Keywords nodokļu slogs, finanšu analīze, nodokļu optimizācija
Keywords in English tax burden, financial analysis, tax optimization
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 16:15:56