Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Transfertcenu analīze Latvijā”
Title in English “Analysis of Transfer Prices in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor E.Hercenbergs
Reviewer A.Vilks, VID NP Nodokļu kontroles darba plānošanas un analīzes daļas Riska analīzes metodikas nodaļas vadītāja
Abstract Attīstoties uzņēmumu grupas struktūrai un palielinoties agresīvās nodokļu plānošanas iespējām, kā arī tā pielietošanas gadījumiem, pēdējos gados tiek pievērsta lielāka uzmanība saistīto uzņēmu darījumu vērtības novērtēšanā, ar mērķi samazināt agresīvās nodokļu plānošanas iespējas. Eiropas Savienība atzinīgi novērtēja BEPS plāna izveidi un 2016.gada 12.jūlijā pieņēma direktīvu Nr. 2016/1164, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību, - kā vienu no plāna punktiem paredzot pārmērīgi augstu procentu maksājumu novēršana darījumos ar saistītām pusēm. Procentu likmes, kas neatbilst darījuma tirgus vērtībai, izmantošana rada negatīvas sekas valstu budžetos, tā kā tiek samazināts apliekamais ienākums. Lai samazinātu šādas nodokļu agresīvās plānošanas iespējas, valstīs tiek izstrādāti gan plānās kapitalizācijas noteikumi, gan arī jaunas prasības darījuma tirgus vērtības pamatošanai un salīdzināmo darījumu atlasei. Bakalaura darba pētījuma objekts ir transfertcenu regulējums Latvijā un cenu noteikšanas īpatnības, savukārt pētījuma priekšmets ir finansēšanas darījumu vērtības analīze starp saistītiem uzņēmumiem. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt transfertcenu regulējumu Latvijā un izpētīt uzņēmumu rīcības procesu finansēšanas darījumos starp saistītiem uzņēmumiem. Bakalaura darbā gūtos secinājumus un veikto analīzi varēs turpmāk izmantot uzņēmumi, izvēloties finansēšanas veidu un nosakot transfertcenu korekciju riska pakāpi, savukārt Valsts ieņēmumu dienests varēs pārņemt idejas par peļņas sadalīšanas metodes piemērošanu un korekciju veikšanu naudas centralizācijas darījumos. Darba gaitā autore nonāca pie secinājuma, ka Latvijas normatīvais regulējums transfertcenu jomā ir novecojis un tuvākajā nākotnē ir jāizstrādā gan jauni noteikumi dokumentācijas prasībām, gan arī darījumu administrēšanas jomā nodokļu vajadzībām. Darba autore izstrādāja ieteikums dažu regulējuma noteikto prasību precizēšanai, piedāvāja metodi, kā varētu noteikt tirgus vērtību naudas centralizācijas darījumos, kā arī izveidoja ieteikumus uzņēmumu rīcībai attiecībā uz transfertcenu korekcijas risku novērtēšanu un finansēšanas veida izvēli. Darba autore iesaka turpināt pētījumu, fokusējoties uz salīdzināmo darījumu datu bāžu izvērtēšanu, procentu likmju ietekmējošo faktoru identificēšanu, kā arī darījuma tirgus vērtības noteikšanu dažādiem finanšu instrumentiem. Bakalaura darbs sastāv no 56 lapaspusēm, 10 tabulām, 6 attēliem un 1 pielikuma.
Keywords transfertcenas, parāda cenas noteikšana, grupas uzņēmumu iekšējie aizdevumi, naudas centralizācija
Keywords in English transfer price, debt pricing, intra-group loans, cash pool
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 13:45:07