Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide SIA "Tilts" metālapstrādes nodaļā"
Title in English "Improvement of Process Management in the Metalworking Department of "Tilts" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.oec., Anita Straujuma
Abstract Adata. S. Procesu vadības pilnveide SIA “Tilts” metālapstrādes nodaļā: Bakalaura darbs/ S. Adata, J. Vanags.- Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017.- 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 9 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu valodā, 13 avoti angļu valodā un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izpētot un analizējot procesu vadību SIA “Tilts”, izstrādāt priekšlikumus metālapstrādes nodaļas procesu vadības pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir izpētītas un apkopotas piemērotākās teorētiskās nostādnes izvirzītā pētījuma mērķa sasniegšanai. Otrajā darba daļā, balstoties uz iegūto informāciju dokumentu analīzes un padziļināto interviju rezultātā, kā arī izmantojot darba pirmajā daļā apskatīto teoriju, tiek pētīts un analizēts uzņēmuma metālapstrādes nodaļas ražošanas process. Trešajā darba daļā tiek izvirzīti priekšlikumi metālapstrādes nodaļas procesu vadības pilnveidei, kas tiek balstīti uz pirmajā un otrajā daļā veikto analīzi un to efektivitāte tiek pamatota ar ekonomisku aprēķinu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, veicot metālapstrādes nodaļas procesu vadības analīzi, tika identificētas problēmas, kuras būtiski ietekmē klientu pasūtījumu izpildes termiņus. Uzņēmumam būtu nepieciešams veikt pašreizējo piegādātāju padziļinātu izvērtējumu un izveidot vienotu datu bāzi, lai samazinātu neatbilstošu izejmateriālu saņemšanas gadījumus un paātrinātu materiālu pasūtīšanas procesu, kā arī veikt darbinieku prasmju novērtējumu, ar mērķi pārstrādāt esošo darba algu sistēmu, tādējādi samazinot ar neatbilstošu produktu labošanu saistītās izmaksas.
Keywords procesu vadība, metālapstrāde, ražošanas process, pilnveide
Keywords in English Process Managements, Metalworking, Production Process, Improvement
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 00:02:56