Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko shēmu apkarošana”
Title in English “Fight against the Value Added Tax Fraud Schemes”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer A.Vilks, VID NP Nodokļu kontroles darba plānošanas un analīzes daļas Riska analīzes metodikas nodaļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko shēmu apkarošana”. Šis temats ir ļoti svarīgs un savu aktualitāti nezaudē, jo PVN budžetā sastāda lielāko daļu no kopējiem nodokļu līdzekļiem, bet ik gadu budžetā neienāk milzīgs apjoms naudas līdzekļu pielietoto krāpniecisko shēmu rezultātā, kā rezultātā, lai paaugstinātu PVN ieņēmumus irjāatrod instrumenti, ar kuru palīdzību iespējams mazināt krāpniecības līmeni. Pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodokļa krāpniecisko shēmu apkarošana, bet pētījuma priekšmeti ir – pievienotās vērtības nodokļa krāpniecību mazinošie faktori, reversā maksāšanas kārtība, dažādi valstu administratīvie pasākumi. Šī darba mērķis ir atrast un izpētīt praksē pielietojamus veidus, kas varētu mazināt PVN krāpnieciskās shēmas. Mērķa sasniegšanai tikai izvirzīti vairāki uzdevumi, galvenie no tiem:  izpētīt kāda ir šī brīža PVN maksāšanas kārtība un vājās vietas;  izpētīt un apkopot informāciju par PVN nozīmi budžetā;  izpētīt un apkopot pieejamo informāciju par to, cik liels apmērs PVN neienāk valsts budžetā;  iegūt informāciju, kā tiek veidotas krāpnieciskās shēmas un kas tajās tiek iesaistīts;  izpētīt ierobežojošos faktorus PVN shēmu atklāšanā un pierādīšanā;  atrast un apkopot informāciju par praksē pielietojamiem administratīviem pasākumiem, kas mazinātu un novērstu PVN krāpniecisko shēmu veidošanu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta PVN maksāšanas analīze, izvērtējot, kas ir PVN maksātāji, kādas ir PVN maksāšanas kārtības Latvijā, cik nozīmīgs PVN ir valsts budžetam, kā arī, cik liela ir PVN plaisa Latvijā. Otrajā nodaļā tiek aplūkotas PVN krāpnieciskās shēmas, to piemēri un dalībnieki, kā arī citu valstu administratīvie pasākumi krāpniecības novēršanā un Eiropas Komisijas iniciatīvas. Trešajā nodaļā aplūkota reversās maksāšanas kārtības ietekme uz jau esošajām nozarēm, kā arī ietekmējošie faktori krāpšanas pierādīšanā. Darbā tiks izmantotas šādas metodes - informācijas vākšana literatūras un elektroniskajos avotos, informācijas analīze, datu apkopošana, salīdzinošā metode, statistiskā datu apstrāde, rezultātu grafiska attēlošana, salīdzinošā analīze, aprakstošā metode. Darba praktiskā vērtība ir izstrādātie priekšlikumi, kurus varētu izmantot praksē, lai mazinātu krāpniecību, kas saistīta ar PVN. Bakalaura darba apjoms ir 54 lapaspuses, kurā ietilpst 9 attēli un sastāv no 3 nodaļām un 14 apakšnodaļām.
Keywords PVN krāpnieciskās shēmas
Keywords in English VAT fraud shemes
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 14.05.2017 16:49:43