Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba drošības pārvaldības sistēmas raksturīgākās neatbilstības būvniecībā un to novēršanas iespējas
Title in English The Most Typical Non-Conformities of Safety Management System in Construction and their Prevention Options
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ieviņš
Reviewer Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darba tēma: Darba drošības pārvaldības sistēmas raksturīgākās neatbilstības būvniecībā un to novēršanas iespējas. Maģistra darbā tiek analizēta darba drošības pārvaldības sistēmu nozīme būvniecības nozarē strādājošajiem uzņēmumiem. Darbā tiek identificētas problēmas un tās ietekmējošie faktori, kas saistīti ar sistēmu ieviešanu un uzturēšanu. Teorētiskajā daļā tiek analizētas arodveselības pamatnostādnes, darba drošības kultūras teorētiskie aspekti, tās attīstība un organizāciju darba drošības kultūras izvēles iespējas. Tiek apskatītas darba drošības likumdošanas prasības Eiropas Savienībā un kā šīs prasības ir integrētas Latvijas normatīvajos aktos, un konkrēti pētāmās nozares uzņēmumos. Tiek apkopotas biežāk izmantojamās darba vides risku novērtēšanas metodes, ko autore izmanto arī pētāmā objekta analīzē. Analītiskajā daļā tiek raksturota būvniecības nozare, nelaimes gadījumu un arodslimību analīze valstī un nozarē. Darba drošības pārvaldības sistēmas raksturīgākās neatbilstības būvniecības uzņēmumiem tiek identificētas un apkopotas no trešās puses auditu atskaitēm. Darbā ir sniegts pētāmā uzņēmuma raksturojums, izmantojot aptaujas anketas. Rezultāti sniedz atbildi par darbinieku izpratni saistībā ar pastāvošajiem darba vides riskiem veicot darba pienākumus, kā arī par attieksmi un iesaistīšanos darba drošības jautājumu risināšanā. Ņemot vērā teorētiskajā daļā apskatītās risku vērtēšanas metodes un darbinieku aptaujas anketas, tiek veikta darba vides risku vērtēšana konkrētai profesijai būvniecībā. Praktiskajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi identificēto darba vides risku ar visaugstāko riska pakāpi, preventīvie vai korektīvie pasākumi - to samazināšanai vai novēršanai. Riska faktori ar visaugstāko pakāpi pēc novērtējuma rezultātiem ir fizikālie faktori, ergonomiskie faktori un traumatiskie faktori. Darba drošības pārvaldības sistēmu raksturīgāko neatbilstību risināšanai tiek izstrādāta nepieciešamā rīcība un darbības, kas nodrošina neatbilstību novēršanu, vai samazina to sekas un dod arī ekonomisko ieguvumu uzņēmumam, kas ir arī pētījuma mērķis. Maģistra darba izstrādē ir izmantoti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti, starptautiskie standarti, zinātniskā un speciālā literatūra, kas attiecas uz darba drošības jomu, valsts statistikas dati, interneta resursi, kā arī pētāmā uzņēmuma nepublicētā informācija un aptaujas anketas. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 96 lappuses. Darbs satur 39 attēlus, 26 tabulas, 1 pielikumu, un tajā izmantoti 51 literatūras avoti.
Keywords OHSAS, darba drošības pārvadlības sistēma, neatbilstība, korektīvās, preventīvās darbības
Keywords in English OHSAS, safety management system,non-conformity, corective, preventive action
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 13.05.2017 08:44:58