Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nelegālo narkotisko un psihotropo vielu pārvietošanas analīze Latvijas Republikā”
Title in English “Analysis of Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in the Republic of Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma “Nelegālo narkotisko un psihotropo vielu pārvietošanas analīze Latvijas Republikā”. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt nelegālo narkotisko un psihotropo vielu apriti Latvijas Republikā, kā arī ar to saistītos riskus muitas kontroles jomā. Saskaņā ar darba mērķi autore izvirza šādus darba uzdevumus: Apskatīt narkotisko un psihotropo vielu jēdzienu un klasifikāciju, raksturojot narkotisko un psihotropo vielu jēdzienu un būtību, kā arī izanalizējot narkotisko un psihotropo vielu klasifikāciju; Izanalizējot narkotisko un psihotropo vielu aprites starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesisko reglamentējumu; Izvērtēt muitas lomu nelegālo narkotisko un psihotropo vielu aprites ierobežošanā, apskatot muitas īstenotās darbības nelegālo vielu aprites samazināšanā, kā arī veicot muitas darbības risku analīzi nelegālo vielu aprites ierobežošanā. Bakalaura darbs ir strukturēts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā ir apskatīts narkotisko un psihotropo vielu jēdzienu un klasifikāciju, raksturojot narkotisko un psihotropo vielu jēdzienu un būtību, kā arī izanalizējot narkotisko un psihotropo vielu klasifikāciju. Otrajā nodaļā ir izanalizēts narkotisko un psihotropo vielu aprites starptautiskais, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesiskais reglamentējums. Trešajā nodaļā ir izvērtēta muitas loma nelegālo narkotisko un psihotropo vielu aprites ierobežošanā, apskatot muitas īstenotās darbības nelegālo vielu aprites samazināšanā, kā arī veicot muitas darbības risku analīzi nelegālo vielu aprites ierobežošanā. Ja muitas darbinieki nepilnīgi veic savus pienākumus, tad var rasties sekas, kas ir saistītas ar kaitējumu sabiedrībai un uzņēmējdarbībai, iespēja apiet muitas kontroli, iespēja zaudēt ienākumus no komercdarbības / nodokļiem, kā arī sabiedrības drošības / veselības apdraudējums un apdraudējums vietējo ražotāju interesēm. Efektīvākie instrumenti nelegālo vielu aprites ierobežošanā ir papildus muitas darbinieku pieņemšana, riska vadības koncepcijas izstrādāšana, muitas kontroles pasākumu plānošanas mehānisma pārskatīšana, paveikto darba uzdevumu izpildes koordinēšana, kā arī personāla profesionalitātes celšana. Bakalaura darba apjoms ir 86 lappuses, tas satur 13 attēlus, tajā ir izmantoti 44 literatūras avoti.
Keywords Narkotikas, psihotropas vielas, nelegalā aprite, lidosta, risks
Keywords in English Drugs, psychotropic substances, illicit trafficking, the airport, the risk
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.05.2017 14:50:48