Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu risinājumi mazajiem uzņēmumiem”
Title in English “Tax Solutions for Small Enterprises”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrejeva, a/s ”Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba (turpmāk tekstā “Darba”) temats ir nodokļu risinājumi mazajiem uzņēmumiem un tā autore ir Liene Neimane, zinātniskā darba vadītājs Dr.oec., docents Māris Jurušs. Ņemot vērā, ka Latvijas ekonomikā būtisku lomu ieņem mazie uzņēmēji, un 2016. gada nogalē lēmumi saistībā ar plānotajām nodokļu reformām, radījuši nenoteiktību mazo uzņēmumu darbībā. Autore izvirzīja mērķi izstrādāt iespējamos turpmākos optimālos nodokļu risinājumus mazajiem uzņēmējiem Latvijā. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek sniegts ieskats mazo uzņēmumu raksturojumā aplūkojot gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos rādītājus, kā arī tiek veikta pieejamo uzņēmējdarbības formu un esošo nodokļu regulējumu Latvijā analīze. Darba otrajā daļā ir aplūkoti Eiropas Savienības nodokļu regulējumi mazajiem uzņēmējiem, izzināta Eiropas Savienības valstu pieredze, kā arī sniegts ieskats Eiropas Komisijas, OECD un Pasaules Bankas rekomendācijām mazo uzņēmēju atbalstam Eiropā un Latvijā. Trešajā daļā (zinātniski praktiskajā daļā) ir veikta uzņēmēju padziļināto interviju analīze un piedāvāti potenciālie risinājumi mazajiem uzņēmējiem Latvijā, atbilstoši to ietekmei uz valsts ekonomiku, kas aprobēti starptautiskā zinātniskā konferencē “Economic Science for Rural Development 2017” un tēzes iekļautas publikācijā “Optimal Taxation of Small Businesses” Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un apkopoti priekšlikumi potenciālajiem nodokļu risinājumiem, proti, Mikrouzņēmumu nodokļa režīmu būtu nepieciešams pilnveidot un sociālās iemaksas varētu tikt piesaistītas pie darbinieku algas, atbrīvot jaunos uzņēmējus no nodokļu nomaksas, kā arī samazināt birokrātisko slogu, ieviešot nodokļa iekasēšanu no bankas konta, saskaņā ar maksājumu pakalpojumu 2.direktīvas ieviešanu un pārveidot tādas uzņēmējdarbības formas kā ģimenes uzņēmums un individuālais komersants. Darba apjoms ir 56 lapas, kurā ietvertas 7 tabulas, 10 attēli, tai skaitā, autores izstrādātās shēmas un pielikums. Darbā izmantoti 46 informācijas avoti, tai skaitā, nepublicētie materiāli.
Keywords mazie uzņēmumi, nodokļu regulējumi, mikrouzņēmumu nodoklis, nodokļu risinājumi.
Keywords in English small enterprises, businesses, tax regulations, micro-enterprise tax, tax solutions.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.05.2017 09:26:13