Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language ,,Starptautisko kravu pārvadājumu analīze un pilnveidošanas iespējas”
Title in English ,,Analyse and improvement possibilities of international cargo transportation”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Kuškins
Reviewer RTU Muitas un nodokļu katedras docents (praktiskais) A.Čevers
Abstract Bakalaura darba autore Kristiāna Liekniņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Salikto kravu pārvadājumu organizēšanas uzlabošanas iespējas transporta uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz transporta uzņēmumu problēmu analīzi izstrādāt priekšlikumus salikto kravu veidošanas uzlabošanai. Balstoties uz izvirzīto bakalaura darba mērķi, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi – veikt nozares aktuālo problēmu analīzi; aptaujāt transporta uzņēmumu klientus, lai noskaidrotu galvenos nozares pakalpojumu sniedzēju vājos loģistikas ķēdes posmus;apkopot salikto kravu veidošanas sistēmas pilnveidošanas iespējas; izvirzīt problēmu risinājumus. Bakalaura darba veidošanas gaitā tika izmantotas sekojošās pētīšanas procesa metodes: statistikas datu analīzes metode – grafiskā analīzes metode, salīdiznāšana, gravitācijas centra metode, aptauja. Pirmajā daļā tiek analizēts transporta un uzglabāšanas nozares pienesums Latvijas ekonomikā. Bakalaura darba otrajā daļā tiek pētītas problēmas mūsdienu transporta uzņēmumos, kas saistītas ar salikto kravu veidošanas procesiem, kā galvenās akcentējot un analizējot piegādes termiņu kavējumus un zaudējumus, kas saistīti ar bojātām kravām. Trešajā daļā tiek izvērtēta iespēja transporta uzņēmumu saliktos kravu pārvadājumus veikt caur termināliem Beniluksa valstīs, tādejādi mazinot risku pārkraušanas laikā sabojāt klientu kravas kā arī kravu piegāžu kavējumus. Bakalaura darba noslēgumā darba autore izdara secinājumus, kas radušies pētījuma laikā, kā arī piedāvā ekonomiski pamatotus priekšlikumus par salikto kravu veidošanas un pārvadāšanas procesu uzlabošanu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, 9 apakšnodaļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 28 attēli, 21 tabula, 3 formulas un 2 pielikumi uz 2 lpp. Darbā izmantotas 25 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Saliktas kravas Termināli
Keywords in English Groupage cargo Terminal
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.05.2017 03:52:29