Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Latvijas dabīgo pārtikas produktu virzīšana Ķīnas tirgū”
Title in English “Promotion of Latvian natural food products in China”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor O.Bogdanova
Reviewer Doc. V.Ozoliņa
Abstract Bakalaura darba autore Zane Ozola izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas dabīgo pārtikas produktu virzīšana Ķīnas tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir, izvērtējot Latvijas dabīgo pārtikas produktu tirdzniecības potenciālu un to atbilstību Ķīnas tirgum, noteikt Latvijas dabīgo pārtikas produktu tirgus apgūšanas stratēģiju Ķīnā, par piemēru ņemot Latvijas meža mellenes. Pieaugot ārējās tirdzniecības nozīmei valsts ekonomiskajā attīstībā, nepieciešams attīstīt konkurētspējīgu produktu eksportu, tādejādi veicinot tautsaimniecības izaugsmi. Latvijas ekoloģiski tīrā vide un pieaugošās iespējas un atbalsts dabīgo produktu ražošanai ir pamats jaunu tirgu apgūšanai. Kā viens no potenciālākajiem tirgiem Latvijas dabīgo pārtikas produktu virzīšanai ir Ķīna, kurā, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos un vides problēmas, pieprasījums pēc dabīgās pārtikas pieaug. Ķīnas tirgus apgūšana rada iespēju Latvijas uzņēmumiem attīstīt savu darbību un konkurētspēju starptautiskajā tirgū. Lai tiktu sasniegts ieguvums no darbības Ķīnā, Latvijas dabīgās pārtikas produktu ražotājiem, tajā skaitā meža mellenēm, ir nepieciešams noteikt tirgus apgūšanas stratēģiju, izvērtējot potenciālos riskus šajā tirgū. Pētījumā tiek noteikts, ka Latvijas dabīgo pārtikas produktu netiešais eksports tiek saistīts ar mazākām izmaksām, taču, veicot ekonomisko ieguvuma aprēķinus, tiek noteikts, ka netiešā eksporta stratēģijas peļņas potenciāls Ķīnā ir zems. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts Latvijas dabīgo pārtikas produktu raksturojums un teorētiskie aspekti par virzīšanu tirgū. Otrajā daļā tiek analizēta Latvijas dabīgo pārtikas produktu eksporta potenciāls uz Ķīnu, apskatot Latvijas ārējās tirdzniecības attiecības ar Ķīnu, izvērtējot Ķīnas tirgu ar PEST analīzi un nosakot Latvijas dabīgo pārtikas produktu eksporta iespējas uz Ķīnu ar SVID analīzes metodi. Trešajā daļā tiek noteikta Latvijas dabīgo pārtikas produktu tirgus apguves stratēģija, aprēķināts eksporta veicināšanas budžets un veikts ekonomisks izvērtējums noteiktajai stratēģijai. Bakalaurs darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 80 lappuses. Tajā ir iekļauti 17 attēli, 14 tabulas un 1 pielikums uz 1 lpp. Darbā izmantotas 62 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords dabīgo pārtikas produktu eksports, Ķīnas tirgus, tirgus apgūšanas stratēģija
Keywords in English export of natural food products, Chinese market, market entry strategy
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.05.2017 01:55:13