Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atzītā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas lietderības analīze”
Title in English “Analysis of Efficiency of Obtaining the Status of an Authorized Economic Operator”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma ir ″Atzītā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas lietderības analīze″. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu administrēšanas programmas, Muitas un nodokļu katedras 4. kursa students Roberts Kuzmins. Bakalaura darba mērķis ir veikt Atzītā ekonomiskā operatora statusa lietderības analīzi, kas palīdzētu rast skaidrību par atzītā komersanta vispārēju darbību Eiropas Savienībā. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, ir noteikti sekojoši uzdevumi: • izpētīt starptautiskās tirdzniecības attīstību un ar to saistītās organizācijas un savienības; • gūt priekšstatu par preču piegādes ķēdē iesaistītajām pusēm; • izpētīt Atzītā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas prasības, ieguvumus un zaudējumus; • apkopot, attēlot grafiski un analizēt statistikas datus par atzīto ekonomisko operatoru situāciju Eiropas Savienībā, Baltijas valstīs un Latvijā; • sniegt ieskatu par nākotnes perspektīvām Atzītā ekonomiskā operatora jomā. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta starptautiskās tirdzniecības vēsture un attīstība, starptautisko organizāciju un savienību nozīme pasaules preču tirgū, Atzīto ekonomisko operatoru programmas visā pasaulē un apskatītas preču piegādes ķēdē iesaistītas puses. Darba otrajā daļā tiek analizēts Atzītā ekonomiskā operatora statuss un iegūta vispārēja informācija par tā veidiem, izsniegšanu un atcelšanu, izpētīti statusa iegūšanas kritēriji, kā arī norādīti plusi un mīnusi. Darba trešajā daļā ir apskatīta atzīto ekonomisko operatoru situācija Eiropas Savienībā, Baltijas valstīs un Latvijā pēdējo gadu laikā, izmantojot statistikas datus. Pētīts, kurās nozarēs statuss ir pieprasītāks, kas ir lielākie ieguvēji un kāda izskatās tuvākā nākotne šajā jomā. Bakalaura darba objekts – Atzītā ekonomiskā operatora statuss, pētījuma priekšmets – Atzītā ekonomiskā operatora statusa lietderība. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par izstrādāto darbu, kā arī tiek minēti priekšlikumi dažādām, ar darba tēmu saistītām problēmām. Darbā ir izmantota mācību literatūra, statistikas dati, Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes regulas, interneta elektroniskie resursi. Izstrādātais darbs sastāv no 54 lapām, 8 attēliem, 3 tabulām, izmantotās literatūras un avotu skaits – 22.
Keywords Atzītais ekonomiskais operators, AEO
Keywords in English Authorized Economic Operator, AEO
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.05.2017 14:17:53