Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Kravu konsolidācija ar mērķi optimizēt autotransporta kravu pārvadājumus Eiropā.
Title in English Freight Consolidation for Optimizing Road Freight Transport Operations in Europe.
Department
Scientific advisor Margarita Urbaha
Reviewer Darja Andrejeva
Abstract Maģistra darbs „Kravu konsolidācija ar mērķi optimizēt autotransporta kravu pārvadājumus Eiropā” ietver importa kravu konsolidācijas, transportēšanas efektivitātes un optimizācijas problēmu risināšanu un izpēti. Darba mērķis ir konsolidācijas termināla sistēmas ieviešanas lietderīguma un efektivitātes noteikšana pētāmā uzņēmuma darbības ietvaros. Darbā ir pētītas autopārvadājuma tendences Eiropā un Latvijā. Pētījumā padziļinātāk apkopoti uzņēmuma statistiskie dati par importa kravu plūsmu no Eiropas 2012.-2016. gadā, uz kuru pamata ir aprēķināta prognoze kravu plūsmai 2017. gadā. Kravu plūsmas tendence skaidri parāda pētāmā uzņēmuma importa kravu plūsmas pieaugumu, kas tiek apstiprināts ar aprēķināto prognozi. Darbs ietver pastāvoša kravu konsolidācijas termināla atrašanās vietas noteikšanu Polijā, tai skaitā izmaksu aprēķinus par kravu piegādēm un apstrādi no noteiktā termināla. Lai apstiprinātu konsolidācijas termināla ieviešanas lietderīgumu, ir aprēķinātas un salīdzinātas kopējās pārvadājuma izmaksas tiešajā, saliktajā un kravu konsolidācijas tehnoloģijās, kur ietverta optimālo dienu skaita noteikšana, lai nokomplektētu pilna sastāva kravas treileri, un īsākā maršruta garuma noteikšana kravu piegādēm no Polijas uz Rīgu. Aprēķinu rezultāti parāda, ka lielākās izmaksas būtu veicot piegādes ar tiešo pārvadājuma tehnoloģiju, pēc kā seko saliktā pārvadājuma tehnoloģija, bet vismazākās – kravu konsolidācijas tehnoloģijā, kas pamato pastāvoša konsolidācijas termināla pakalpojumu izmantošanas izdevīgumu un lietderīgumu pētāmā uzņēmuma kravu importā no Polijas. Izmantojot kravu konsolidācijas tehnoloģiju, uzņēmumam paplašinot un savienojot kravu konsolidācijas tīklus ar blakus valstīm vai piesaistot citas kravas, var palielināt efektivitāti kravu pārvadājumos no Eiropas. Lai optimizētu konsolidēto kravu piegādes no izvēlētā termināla Polijā uz Rīgu, ir iespējams transportēt kravas ar lielākas ietilpības kravas automašīnām un palielināt kravas apjomu uz vienas paletes, tādējādi efektīvāk izmantojot kravas telpu. Maģistra darba kopapjoms ir 81 lpp., tai skaitā 54 attēli, 26 tabulas, 23 formulas un 23 izmantotās literatūras avoti.
Keywords konsolidācija, optimizācija, autopārvadājumi, Eiropa, prognoze, imports, termināls
Keywords in English consolidation, optimization, road freight transportation, Europe, forecast, import, terminal
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.05.2017 12:02:10