Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Kompānijas Z Informācijas drošības stiprināšana, balstoties uz šodienas izaicinājumiem un saskaņā ar šodienas standartiem
Title in English Streghtening of Information Security at Company Z According to Current Challenges and Today’s Standards
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor S.Meijere
Reviewer R.Dias
Abstract Maģistra darba tēma latviešu valodā ir “Kompānijas Z Informācijas drošības stiprināšana, balstoties uz šodienas izaicinājumiem un saskaņā ar šodienas standartiem”. Maģistra darba galvenais uzdevums ir izstrādāt rekomendācijas Kompānijas Z iekšējiem procesiem, lai padarītu šo organizāciju Informācijas tehnoloģiju izpratnē modernāku un aizsargātāku pret draudiem mūsdienu kibertelpā. Darba ietvaros īpaša nozīme ir tikusi pievērsta Informācijas tehnoloģiju pratībai gan pētāmās kompānijas iekšienē, gan Latvijā – valstī, kurā minēta kompānija veic savas darbības. Darbā tiek arī uzsvērts dažādu kompānijas darbinieku dažādā izpratne par Informācijas drošības jautājumiem, ka arī šīs jomas salīdzinoši īsa vēsture un attīstības straujums pasaulē. Paralēli ar Informācijas drošības zināšanām un izpratni tiek pētīta tradīciju, kompānijas iekšējās kultūras un lietotāju individuālās uzvedības ietekme uz Informācijas drošību. Maģistra darba izstrādes gaitā ir tikusi analizēta gan akadēmiskā literatūrā par Informācijas drošības jautājumiem, gan paša autora pieredze, gan izmantotas interneta vidē pieejamās publikācijas un viedokļi par konkrēto tēmu. Tāpat arī veiktas klātienes intervijas ar pētāmās organizācijas darbiniekiem un jomas ekspertiem ārpus tās. Darba teorētiskās analīzes ietvaros pētāmā organizācija ir analizēta, izmatojot PESTL analīzes rīku, kas palīdz noteikt Politisko, Ekonomisko, Sociālo, Tehnoloģiju un Likumdošanas faktoru ietekmi uz organizācijas darbību ilgtermiņā. Darbs ir sastādīts angļu valodā un ietver 4 tabulas, 7 attēlus un 2 pielikumus.
Keywords Informācijas drošība, Informācijas tehnoloģiju pratība, Kiberdrošības riski, lietotāju uzvedība, mākoņskaitļošana, Organizācijas kultūra, Informācijas drošības vadlīnijas un politika, personāla attīstība, procesu vadība, kvalitātes vadība, drošības standarti, PESTEL analīze, Eiropas Savienības regula, Informācijas sistēmu ievainojamība
Keywords in English Information security, IT awareness, Cybersecurity risks, user behaviour, cloud computing, corporate culture, Information security policy and guidelines, personal development, process management, quality management, security standards, PESTL analysis, EU regulation, Information system vulnerability
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 11.05.2017 11:30:20