Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Piegāžu nodrošināšana celtniecības materiālu tirdzniecības uzņēmumos”
Title in English “Provision of supplies in building materials trading companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Kuškins
Reviewer Mg.oec. A.Kotļars
Abstract Bakalaura darba autors Uldis Vesers izstrādāja darbu, kura temats ir „Piegāžu nodrošināšana celtniecības materiālu tirdzniecības uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir priekšlikumu izstrāde piegādes nodrošināšanai un ar to saistīto loģistikas procesu optimizācijai celtniecības materiālu tirdzniecības uzņēmumos. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti šādi darba uzdevumi – analizēt tirdzniecības un loģistikas jomas Latvijā, izpētīt likumdošanu šajās jomās, analizēt tirdzniecības uzņēmumus, atrast līdzības un likumsakarības transporta izmantošanā, veikt maršrutu plānošanu, veikt piegādes analīzi, piedāvāt risinājumus iespējamām nepilnībām esošo maršrutu organizēšanā. Pētījuma gaitā tika veikta nozares uzņēmumu padziļināta analīze, īpašu uzmanību veltot transporta izmantošanai šajos uzņēmumos. Informācija tika iegūta no uzņēmumu mājas lapās un aptaujājot uzņēmumus. Informācija par nozares statistiku tika iegūta no publiskajām datubāzēm. Bakalaura darbā ir trīs nodaļas – teorētiskā, analītiskā un risinājumu. Teorētiskajā nodaļā ir apkopota informācija par nozares darbību Latvijā un Eiropā, analītiskajā daļā ir analizēta informācija par nozares uzņēmumiem, kuri tika padziļināti pētīti, un risinājumu daļā piedāvāti uzlabojumi piegādes nodrošināšanā pētītajiem uzņēmumiem. Pētījuma rezultāti tika apkopoti secinājumos, uz kuru pamata tika izvirzīti priekšlikumi, kurus var izmantot nozares uzņēmumu vadītāji. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 14 attēli, 28 tabulas un 5 pielikumi uz 10 lpp. Darbā izmantotas 38 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Tirdzniecības uzņēmumi, autotransports, piegādes
Keywords in English Trading companies, road transport, supply
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 10.05.2017 17:53:50