Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas brokeru darbību izmaiņu analīze”
Title in English “Analysis of Changes in the Range of Activities of Customs Brokers”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer S.Kārkliņa-Ādmine, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Muitas brokeru darbību izmaiņu analīze”. Muitas brokeris ir persona, kas uzskatāms par starpnieku starp klientu – fizisku vai juridisku personu, kas veic preču importu vai eksportu uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis – un valsti. Muitas brokeri uz pilnvarojuma pamata pilnvarotāja vārdā veic klientam nepieciešamās ar muitas jomu saistītās darbības, piemēram, muitas deklarāciju noformēšanu, lai precēm piemērotu atbilstošo muitas procedūru. 2016. gada 1. maijā spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu. Uz to ticis balstīts Latvijas Republikas Muitas likums, kas stājies spēkā 2016. gada 5. jūlijā un kurā notikušas nozīmīgas izmaiņas muitas jomā – likvidēts muitas brokeru institūts. Tas nozīmē, ka sevi par muitas brokeri var dēvēt jebkurš, neiegūstot muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu, kas bijis nepieciešams šādam darbam pirms likuma pieņemšanas, un preču deklarēšanu muitā atļauts veikt ikvienam, kas ieguvis pieeju Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajai muitas datu apstrādes sistēmai. Bakalaura darba ietvaros veiktā pētījuma mērķis ir izpētīt, kādas izmaiņas saistībā ar muitas brokeru jēdzienu un darbību ir notikušas pēdējā laikā, noskaidrot, kādu ietekmi tās atstājušas uz muitošanas procesu dalībniekiem, un izvērtēt to lietderību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi: 1. apskatīt muitas vēsturi, raksturot muitas darbu, lomu un nozīmi valsts un Eiropas Savienības līmenī, sniegt ieskatu muitas brokeru darbā, tā sastāvdaļās un dokumentālajā fonā; 2. izpētīt muitas brokeru jēdziena raksturojumus, vēsturi un attīstību, novērtējot un apkopojot to pilnvaras un darbības, analizējot izmaiņas, kas radušās normatīvo aktu pārveides rezultātā; 3. veikt intervijas ar jomas speciālistiem, uzzinot un analizējot viņu viedokļus un prognozes darbā pētāmajā jautājumā; 4. izdarīt secinājumus par normatīvajos aktos Eiropas Savienības un Latvijas līmenī notikušajām izmaiņām un to ietekmi uz muitas brokeru institūta darbību. Darba pirmajā daļā apskatītas vispārīgas muitas lietas – muitas vēsture Latvijā, tās funkcijas, uzdevumi un loma, kā arī muitas lietu normatīvo aktu regulējums un muitas deklarācijas, kuru formēšana ir nozīmīga muitas brokeru profesionālās darbības sastāvdaļa. Otrā daļa veltīta muitas brokeriem. Tajā stāstīts par muitas brokera jēdzienu, to tiesībām, pienākumiem, atbildību un problēmām, aplūkots atzītais ekonomiskais operators kā potenciāls muitas brokeru institūta aizvietotājs, un analizēta muitas brokera profesija. Trešajā daļā ar gadījuma izpētes metodes un nozares ekspertu interviju palīdzību pētīts, cik lietderīga bijusi muitas brokeru institūta likvidēšana LR Muitas likumā un kādas izmaiņas un problēmas tā radījusi iesaistītajām pusēm. Pētījuma rezultātā izdarīti atbilstoši secinājumi un praksē izmantojami priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 50 lappusēm, tajā ietvertas 3 tabulas un 2 attēli. Kopējais izmantoto literatūras avotu skaits ir 23. Darbam pievienoti 5 pielikumi.
Keywords muita, muitas brokeris, deklarācija, izmaiņas, Muitas likums, kvalifikācija
Keywords in English customs, customs broker, declaration, changes, Customs law, qualification
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 10.05.2017 12:55:36