Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas gaļas ražošanas nozares uzņēmumu eksporta iespējas uz Franciju”
Title in English “Opportunities for Latvian Meat Industry Companies to Export to France”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I. Jurgelāne
Reviewer Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā eksperte E.Feldberga
Abstract Maģistra darbu “Jūrlietu klastera izveides iespējas Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Edgars Rantiņš. Darba mērķis ir analizēt jūrlietu klastera izveides iespējas Latvijā, lai paaugstinātu jūrlietu uzņēmumu konkurētspēju un eksporta iespējas, sekmējot uzņēmumu sadarbību. Darba ietvaros ir pētīta klasteru loma uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā, analizēta septiņu Baltijas Jūras reģiona valstu jūrlietu klasteru pieredze un vērtēta situācija ar jūrlietu resursiem, kā arī klasteru darbības pieredze Latvijā. Rezultātā ir identificētas galvenās iesaistītās puses jūrlietu klastera izveidē Latvijā un izstrādāts klastera darbības modelis. Maģistra darba apjoms ir 75 lpp., kur ir iekļautas 2 tabulas, 14 attēli, 1 pielikums uz 5 lpp un 55 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un prakstiskās pētījuma daļas.
Keywords jūrlietas, klasteris, konkurētspēja
Keywords in English maritime, cluster, competitiveness
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 10.05.2017 12:08:18