Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Mārketinga stratēğijas izstrāde rotu internetveikala zīmolam MOSA
Title in English Developing Marketing Strategy for Online Jewelry Store MOSA
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor I.Eglīte
Reviewer P.Nazarova
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Mārketinga stratēģijas izstrāde rotu internetveikala zīmolam MOSA”. Kā galvenā problēma tiek izvirzīta plānotas mārketinga stratēģijas trūkums nesen dibinātam uzņēmumam, jo netiek apgūts uzņēmuma potenciālais tirgus un zaudēta iespējamā peļņa. Par darba teorētisko bāzi tiek izmantoti vairāki avoti, īpašu uzsvaru liekot uz mārketinga teorijas grāmatu Dave Chaffey “Internet marketing; Strategy, Implementation and Practice” (2006), kā arī ņemot vērā digitālā mārketinga kā nozares straujo attīstību, liela daļa informācijas avoti balstīti uz internetā pieejamiem kvalitatīviem resursiem, kopumā izmantoto resursu skaitam sasniedzot virs 30 avotiem. Vispirms tiek veikta SVID analīze, lai noteiktu uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī identificētu iespējamos draudus un iespējas. Tam seko ārējā tirgus analīze, izmantojot SLEPT modeli, apskatot dažādus ārējos faktorus, kas tiešā un netiešā veidā ietekmē uzņēmumu. Izpēte tiek turpināta ar iekšējo analīzi, izvērtējot uzņēmuma konkurētspēju pēc Portera Piecu konkurences spēku modeļa, kā arī vērtību ķēdes analīzi. Iekšējās analīzes gaitā tiek apskatīts arī Biznesa kanvas modelis, kas ir nozīmīgs rīks uzņēmuma dažādu procesu un faktoru apskatei un analīzei. Šeit liela uzmanība tiek pievērsta klientu attiecībām, kā arī konkurentu izpētei, veicot atsevišķu konkurentu salīdzināšanu jeb “benchmarking”. Mārketinga kompleksa analīzei tiek izmanots paplašinātais 7P modelis, atsevišķi apskatot produktu, vietu, cenu, veicināšanu, cilvēkus, procesu un fizisko pierādījumus. Reālās situācijas izpētei un potenciālo klientu vēlmju un uzvedības apzināšanai tiek veikta fokus grupas diskusija, kuras gaitā tiek izvirzīti nozīmīgi secinājumi. Apkopojot analīzi, tiek izvirzīti četri galvenie uzņēmuma attīstības virzieni mārketinga stratēģijas veiksmīgai izstrādei, izmantojot Ansoff modeli, un tālākai mārketinga stratēģijas ierosināšanai un ieviešanai tiek izmantots Deiva Čafē (Dave Chaffey) astoņu lēmumu modelis.
Keywords marketing strategy, master thesis, spanish jewelry brand
Keywords in English mārketinga stratēģija, maģistra darbs, spāņu rotu zīmols
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 08.05.2017 17:20:52