Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Latvijas eksporta mērķa valstu kritēriji”
Title in English “Target export country criteria for Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor D.E.Sīle
Reviewer Doc.O.Bogdanova
Abstract Bakalaura darba autore Megija Krieviņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas eksporta mērķa valstu kritēriji”. Bakalaura darba mērķis ir izveidot Latvijas eksporta mērķa valstu noteikšanas rīku. Izveidotais rīks ļautu uzlabot esošo sadarbību starp eksporta atbildīgajām iestādēm un veicinātu mērķtiecīgu eksporta pasākumu īstenošanu izvēlētajās valstīs. Bakalaura darba ietvaros tika izpētīts Latvijas eksports, tā tendences, kā arī Latvijas par eksportu atbildīgo iestāžu (Ekonomikas ministrija, Ārlietu ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra), to sociālo (Latvijas Darba devēju konfederācija) un sadarbības (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) partneru līdzšinējā prakse eksportā un tā veicināšanā. Turklāt salīdzinot arī Latvijas eksporta mērķa valstu izvēles kritērijus ar citu valstu kritērijiem. Tika apkopoti un analizēti dati no 54 Latvijas eksportspējīgo uzņēmumu aptaujām par eksporta tirgus izvēli un tiem svarīgajiem eksporta mērķa valstu izvēli noteicošajiem kritērijiem. Intervējot ar eksportu saistītos 5 iestāžu ekspertus tika noskaidrots viņu viedoklis par eksporta mērķa valstīm, to izvēli, kritēriju svarīgumu, elastību, un valsts iestāžu interesi par eksporta mērķa valstu noteikšanas rīka izmantošanu nākotnē. Balstoties uz Latvijas eksportspējīgo uzņēmumu un par eksportu atbildīgo iestāžu, to sociālo un sadarbības partneru viedokli, tika izvēlēti būtiskākie kritēriji, kas tika iekļauti Latvijas eksporta mērķa valstu noteikšanas rīkā. Rīks ir izveidots Excel vidē un sastāv no 10 kritērijiem, 240 valstu novērtējuma un svariem. Ar svaru palīdzību izveidotā rīka ietvaros var koriģēt katra kritērija nozīmību. Bakalaura darba ietvaros izstrādāto eksporta mērķa valstu kritēriju noteikšanas rīku izmēģināja Ekonomikas ministrijas pārstāve, turklāt tika saņemtas atsauksmes un ieteikumi par rīka izmantošanu. Eksporta rīkam tika analizēts arī uzlabošanas un pielāgošanas iespējas. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 77 lappuses, neieskaitot pielikumus. Tajā ir iekļauti 8 attēli, 24 tabulas un 10 pielikumi uz 43 lpp. Darbā izmantotas 60 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords eksporta mērķa valstis, kritēriji, rīks, eksporta politika
Keywords in English export target countries, criteria, tool, export policy planning
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 07.05.2017 23:02:35