Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Vērtību ķēdes optimizācija Latvijas zvērinātu advokātu birojā
Title in English Value Chain Optimization in a Latvian Law Firm
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer I.Jākobsone
Abstract Maģistra darba tēma ir “Vērtību ķēdes optimizācija Latvijas zvērinātu advokātu birojā”. Darbs analizē vienu no Top 6 advokātu birojiem Latvija Eversheds Sutherland Bitāns (Birojs). Darbā ir izpētītas ārējās un iekšējās vides ietekme uz juridisko pakalpojumu industriju, tirgus sadalījumu un konkurences situāciju, kā arī apskatītas Biroja stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Maģistra darba galvenais mērķis ir noskaidrot, kā vidēja lieluma Latvijas advokātu birojam būtu maina savu vērtību ķēde, lai saglabātu konkurētspēju un nezaudētu pašreizējo pozīciju tirgū tuvāko 3-5 gadu laikā? Ārējā vides ietekme uz juridisko industriju un Biroju izpētīta, izmantojot PESTLE (politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko, juridisko un vides faktoru) analīzi un Portera piecu spēku modeli, veiktas intervijas ar citu reģionālo un starptautisko advokātu biroju partneriem un speciālistiem. Lai izanalizētu Biroja esošo stāvokli, nozīmīgākās kompetences un izprastu tā iespējas un draudus fragmentētajā un augstas konkurences tirgū, tika pielietota SVID analīze. Savā darbā autors parāda, ka Birojam būtu jāpiemēro profesionālāka pieeja juridiskajām atbalsta darbībām, piemēram, finanšu vadībai, zināšanu pārvaldībai, mārketinga un biznesa attīstībai, kār arī inovatīviem risinājumiem. Tās ir jomas, ka pašlaik Birojā ir mazāk attīstītas. Tāpēc autors izpētīja un kritiski analizēja šos procesus, aprakstot teoriju un labāko praksi tirgū, izvērtēja pašreizējo stāvokli Birojā, un sniedza ieteikumus par to, kā mainīt situāciju. Rekomendāciju ieviešana praksē ļautu Birojam mainīt vērtību ķēdi un saglabāt tirgus pozīciju tuvākajos 3-5 gados. Darbs ir rakstīts angļu valodā. Tā kopējais apjoms ir 122 lapaspuses, tajā skaitā 10 tabulas, 1 diagramma un 3 pielikumi. Darbā izmantoti 59 avoti.
Keywords Zvērinātu advokātu birojs, juridiskais birojs, juridiskais bizness, vērtību ķēde, inovācijas
Keywords in English Law Firm, Lawyers, Legal Business, Value Chain, Innovation, Financial Management, Knowledge Management, Business Development
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 07.05.2017 21:43:59