Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language "Sabiedrības informētības analīze kontrafakto preču atpazīšanā"
Title in English "Analysis of Public Awareness Identification of the Infringing Goods”.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Izvēlētā bakalaura darba tēma ir „Sabiedrības informētības analīze kontrafakto preču atpazīšanā”. Tēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka arvien vairāk pircēji izvēlas iegādāties dažādas zīmola preces, kuras ir viltojums jeb kontrafakta preces. Šīs preces tirgū var iegādāties par samērā zemākām cenām, kā oriģinālās preces. Liela daļa klientu nepievērš uzmanību, vai tā ir kontrafakta prece un kādas sekas to iegāde var radīt gan ekonomikai, gan cilvēka veselībai, jo visbiežāk kontrafakta preces ir ar zemu kvalitāti, tās ir ražotas ar nekvalitatīviem izejmateriāliem. Izšķirošā loma preces iegādei ir cena, un kā zināms, kontrafakta preces ir daudz lētākas, kā oriģinālās zīmola preces, tas arī ir noteicošais faktors preču iegādē. Patērētāji nav informēti, kā atšķirt kontrafakto preci no oriģināla. Bakalaura darba mērķis ir veikt sabiedrības informētības analīzi kontrafakto preču atpazīšanā. Bakalaura darba izvirzītie darba uzdevumi ir: 1. izvērtēt kontrafaktās preces teorētisko aspektu skatījumā; 2. izpētīt kontrafaktās produkcijas ievešanas Latvijā novēršanas pasākumus; 3. veikt sabiedrības informētība par kontrafaktās produkcijas atpazīstamību analīzi. Bakalaura darba struktūra sastāv no trīs nodaļām. Darbs uzrakstīts uz 51 lpp., tas ietver 13 attēlus, 1 tabulu, 1 pielikumu. Izmantoti 24 literatūras avoti. Pirmajā nodaļā raksturotas kontrafaktās preces teorētisko aspektu skatījumā, veikts kontrafakta jēdziena skaidrojums, apskatīta kontrafakto preču realizācijas problēmas un nozīme, produkcijas viltojuma atpazīšanas metodes un preču ievešanas Eiropas Savienības teritorijā muitas procedūras. Otra nodaļa veltīta kontrafaktās produkcijas ievešanas Latvijā novēršanas pasākumu analīzei, kur apskatīts kontrafakto preču tiesiskais regulējums (Eiropas Savienības tiesību akti, Latvijas Republikas likumdošana), kā arī apkopotas statistikas tendences kontrafakto preču ievešanai un realizācijai Latvijā. Trešajā nodaļā izpētīta sabiedrības informētība par kontrafaktās produkcijas atpazīstamību, kur veikta publicēto interviju analīze par kontrafaktas produkcijas apkarošanu, sabiedrības aptaujas anketas rezultātu interpretācija par kontrafakto preču atpazīšanu, kā arī izstrādāts sabiedrības informēšanas modeļa izstrāde par kontrafakto preču atpazīšanu. Pētījuma ietvaros izdarīta virkne secinājumu un izstrādāti praktiski izmantojami priekšlikumi.
Keywords Sabiedrības informētības analīze kontrafakto preču atpazīšanā”
Keywords in English Aanalysis of public awareness identification of the the infringing goods
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 04.05.2017 20:27:42