Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Sevis pozicionēšana darba tirgū, izmantojot sociālo tīklu vietnes
Title in English Self-positioning in the Labor Market through Social Networking Sites
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Reviewer C.Rivera
Abstract ABSTRACT (IN LATVIAN) Straujas tehnoloģiju attīstības rezultātā publiskie sakari pakāpensiki pārorientējās uz virtuālo vidi. Šajā kontekstā, bakalaura darba autore uzkata, ka ir ārkārtīgi svarīgi izanalizēt, kādā veidā informācija, pieejama sociālājos tīklos katram indivīdam, var ietekmēt darba devēja lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz kandidāta piemērotību personāla atlases procesa ietvaros. Turklāt, nepieciešams noteikt, cik apzināti potenciālie darbā ņēmēji pozicionē sevi sociālājos tīklos, kā arī noskaidrot vai viņi to dara mērķtiecīgi, ņemot vērā faktu, ka potenciālie darba devēji izmanto sociālos tīklus, lai pārbaudītu kandidāta tēlu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt potenciālo darbā ņēmēju mērķtiecīgo un apzināto pozicionēšanu sociālo tīklu platformās, pieņemot, ka publiska informācija var ietekmēt kandidātu rezultātus kā darbā ņēmēju atlases, tā arī darba meklēšanas procesa vai nākotnes perspektīvu ziņā. Bakalaura darba autore pirmajā daļā izskata darbā ņēmēju atlases procesu, tā procedūras un metodes, kā arī lēmumu pieņemšanas kritērijus. Līdztekus sociālo tīklu kā atsevišķa darba ņēmēju atlases rīka aprakstam, īpaša uzmanība ir vērsta uz potenciālo darbā ņēmēju pozicionēšanas aspektu sociālās tīklošanas vietnēs. Pētījuma praktiskā daļā, apkopojot pieejamo publisko informāciju un zinātniskos rakstus, autore analīzē savāktos autoru viedokļus attiecībā uz dažādām darbā pieņemšanas metodēm. Praktiskā daļā arī ir raksturoti galvenie sasniegumi un ir piedāvāts rezultātu salīdzinājums sociālo tīklu izmantošanā personāla atlasē. Bakalaura darba metodoloģijas daļā autore demonstrē savu neatkarīgo pētījumu, kurš sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā autore formulē darba devēju attieksmi pret sociālo tīklu izmantošanu personāla atlasē, analizējot datus, iegūtos no intervijām ar potenciālajiem darba devējiem. Otrajā daļā pētījuma autore veic apsekojumu ar nolūku izpētīt apzināto, mērķtiecīgo un regulāro potenciālo kandidātu pozicionēšanas aktivitātes sociālajos tīklos. Noslēguma daļā autore sniedz secinājumus, pie kuriem viņa nonāca, pētot cik apzināti, mērķtiecīgi un regulāri potenciālie darba ņēmēji nostāda sevi sociālās tīklošanas vietnēs. Tikmēr, tiek noteikta darba devēju attieksme pret šādu personāla atlases metodi. Darba noslēgumā autore arī sniedz pozicionēšanas sociālajos tīklos lietderīguma pakāpes vērtējumu, kas attiecas uz potenciālajiem darba ņēmējiem, kā arī piedāvā rekomendācijas turpmākajiem pētījumiem šajā jomā.
Keywords personālvadība, bizness, menedžments, sociālie tīkli
Keywords in English human resource, recruitment process, business, management, social networks
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 03.04.2017 16:40:48