Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Ekonomiskie ieguvumi no sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma daļējas privatizācijas. “Rīgas ūdens” gadījuma izpēte
Title in English Economic Benefit from Partial Privatization of Public Utility Enterprises. Case of Rīgas Ūdens
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Reviewer I.Azanda
Abstract Šis darbs izskata īpašuma formas un to ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem. Šī darba mērķis ir noteikt uzņēmuma „Rīgas Ūdens” efektīvāko vadības formu ar ekonomisko izdevīgumu visiem tirgus dalībniekiem. Lai noteiktu šī uzņēmuma vadības izdevīgāko formu tika analizēti teorētiskie aspekti, kā arī veikta Latvijas tirgū darbojošos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un Eiropas ūdens apgādes uzņēmumu statistiski salīdzinošā analīze. Šī vadības veida pamatotākai noteikšanai tika veikta padziļināta salīdzinošā analīze ar Igaunijas uzņēmumu „Tallina Vesi”, kā arī tika intervēta Rīgas domes Īpašuma departamenta komercdarbības pārvaldes priekšniece Ilze Spūle – Statkus. Visi statistikas dati tika ņemti no Amadeus datu bāzes, vai arī no kompānijas gada pārskata. Darbā ir izmantotas divas teorētiskas tabulas, piecpadsmit tabulas ar skaitļa datiem, viens grafiks, kā arī ir trīs pielikumi. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Šis darbs ir pamats uzņēmuma Rīgas Ūdens alternatīvo īpašuma formu (galvenokārt koncesijas) jautājuma izskatīšanai. Ņemot vērā to, ka šī vadības forma var sekmēt efektīvāku resursu izmantošanu un ekonomiskā izdevīguma palielināšanos visiem tirgus dalībniekiem. Turklāt, minētā izpētes metode var tikt pielietota par pamatu izvēloties citu 100% valsts īpašumā esošo Latvijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpašuma formu.
Keywords valsts ekonomika, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi,daļēja privatizācija, īpašuma formas, ūdens apgādes uzņēmumi, efektīvāku resursu izmantošana, ekonomiskā izdevīguma palielināša
Keywords in English economic benefit, public utility, partial privatisation, forms of ownership, water supply and sewerage enterprises
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 03.04.2017 13:14:43