Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Latvijas reģionālais inovācijas apskats
Title in English The Regional Innovation Report of Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Latvijas Reģionālais Inovācijas Apskats”. Darbā ir analizēts inovatīvu uzņēmumu daudzums, uzņēmumu inovācijas tipi, atbalsta intstrumenti un to efektivitāte, kā arī sabiedrības attieksme pret inovatīviem uzņēmumiem pašvaldību līmenī. Bakalaura darba galvenais mērķis ir noskaidrot, kurus uzņēmumus pašvaldības uzskata par inovatīviem, kā arī ar kāda tipa inovācijām šie uzņēmumi nodarbojas. Šāda tipa apskats ir nepieciešams, lai realizētu reģionālās inovācijas stratēģijas, kā arī pašlaik pieejamie dati neatspoguļo reālo inovatīvās uzņēmējdarbības situāciju pašvaldībās. Šajā bakalaura darbā galvenie izmantotie avoti ir zinātniskās publikācijas inovācijas jomā, OECD publikācijas un dati, kas pieejami saistībā ar inovāciju un investīcijām inovācijas un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Autora aptaujā piedalījās 26 Latvijas pašvaldības, pēc kuras rezultātiem tika noskaidroti 112 inovatīvi uzņēmumi Latvijā. Tehnoloģiju ziņā Vidzemes reģions ir inovatīvākais reģions Latvijā. Smiltenes novads šajā aptaujā norādīja 23 inovatīvus uzņēmumus, kas bija salīdzinoši daudz vairāk nekā citi novadi. Aptaujas dati liecina, ka Zemgales un Latgales reģionos ir ļoti maz inovatīvi uzņēmumu, un ka Zemgales reģionā trūkst cilvēkresursu kapacitātes uzņēmējdarbības attīstīšanai. Visizplatītākais un augstāk novērtētais uzņēmumu atbalsta instruments ir biznesa inkubatori, kuri ir pieejami 69% no aptaujātajiem novadiem. Dati atspoguļo tikai pašvaldības konkrētās amatpersonas zināšanas par inovatīviem uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams veikt papildus katra novada uzņēmumu izpēti, kas dotu specifiskāku priekšstatu par novada uzņēmumu attīstītajām inovācijām. Darbs ir rakstīts angļu valodā. Tā kopējais apjoms ir 42 lapaspuses, tajā skaitā 7 tabulas, 12 attēli un 2 pielikumi. Darbā izmantots 41 avots.
Keywords Reģionālā inovācija; inovācijas pašvaldībās; inovācijas uzņēmumos
Keywords in English Regional innovation; innovation in Latvian municipalities; innovative companies
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 03.04.2017 12:49:14