Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Audita uzņēmumu rentabilitātes un kopējās darba efektivitātes uzlabošana un veicināšana. SIA "AUDITA GRUPA" pētījums
Title in English Profitability and Overall Performance Increase for Companies Providing Audit Service. AUDITA GRUPA Ltd Case
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Reviewer M.Le Clere
Abstract Darba nosaukums ir Audita uzņēmumu rentabilitātes un kopējās darba efektivitātes uzlabošana un veicināšana. SIA "AUDITA GRUPA" pētījums. Pētījums veikts ar mērķi uzzināt audita uzņēmumu rentabilitātes un darba efektivitātes uzlabošanas iespējas, koncentrējoties uz SIA “AUDITA GRUPA” uzņēmumu. Uzņēmums nozarē piedāvā savus pakalpojumus jau vairāk kā 10 gadus. Darba autors uzskata, ka pētījuma rezultāti parādīs uzņēmuma vājos punktus kurus nepieciešams uzlabot, lai palielinātu uzņēmuma kopējo rentabilitāti. Darbā tika izvirzīta hipotēze, ka uzņēmums SIA Audita Grupa atpaliek vērtīgāko klientu daudzuma palielināšanā, precīzas darba laika uzskaites reģistrēšanā un efektīvā darbinieku spēju izmantošanā. Papildus kompānijai vajadzētu koncentrēties uz ilgstošas izaugsmes faktoriem. Apkopojot pētījuma datus, sākotnēji izvirzītā hipotēze apstiprinās. Uzņēmums līdz šim ir koncentrējies uz darbībām kas veicina izaugsmi īstermiņā, taču tika secināts, ka vairāk jākoncentrējas uz uzņēmuma ilgtspējības faktoriem kas nesīs stabilu rentabilitātes paaugstināšanos. Papildus tika secināts, ka uzņēmumā galvenokārt darbiniekiem piemīt augstas koncentrēšanās spējās un izteikta virzīšanās uz mērķi. Katram darbiniekam ir savas stiprās puses, kas ir aprakstītas pētījumā. Šīs zināšanas ļaus uzņēmuma vadītājai efektīvāk izmantot darbinieku spējas. Darbā tika secināts, ka lielākā daļa no uzņēmuma klientiem ir apmierināti ar Audita Grupas sniegtajiem pakalpojumiem, taču lielākai izaugsmei un augstāku cenu attaisnošanai nepieciešams koncentrēties uz servisa kvalitāti un darbinieku profesionālu komunikāciju ar klientiem. Kopējais darba apjoms ir 40 lappuses, no kurām 9 ir literatūras apskats un 13 galvenā pētījuma praktiskā daļa. Darbā ir ievietoti 11 grafiki un 8 pielikumi. Darbs ir rakstīts Angļu valodā balstoties uz APA (American Psychological Association) stilu.
Keywords Audita uzņēmumu rentabilitāte, audits, darba efektivitātes uzlabošana, efektivitātes veicināšana, kompānijas izaugsme, darbinieku personība, iekšējā struktūra, darba laika uzskate.
Keywords in English Audit company profitability, audit, overall performance increse, company's growth, employee personality, inner structure, aduti effectiveness, time-cards
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 03.04.2017 11:50:58