Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Būvju tehniskā apsekošana"; diplomprojekts "Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar biroja telpām Rīgā"
Title in English "Technical Inspection of Buildings"; Diploma Project "Apartment House with Office Space in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor M.Vilnītis
Reviewer V.Mitrofanovs
Abstract Šī diplomdarba bakalaura darba tēma - Būvju tehniskā apsekošana. Darbā tiek apskatīta būvju drošuma noteikšanas metodika, aprakstīts tās teorētisks pamatojums un praktiska pielietošana. Viens no darba praktiskiem uzdevumiem ir Latvijas būvnormatīvu prasību apkopošana ar piezīmēm, kuras ir jāpārbauda, veicot būvju un celtņu apsekošanu. Darba mērķis ir apsekošanas pilnveidošana un strukturēšana. Ir sniegts apsekotās konstrukcijas pastiprināšanas dažādu aprēķinu piemēri. Darba ietvaros tika apgūts turpmākai adoptācijai Latvijā starptautiskais standarts ISO 13822 "Konstrukciju projektēšanas pamatprasības - esošo konstrukciju novērtēšana". Par inženierdarba projekta tēmu tika izvēlēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar biroja telpām. Inženierprojektā ir izstrādāts ēkas arhitektoniskais un konstruktīvais risinājums, veikts ārējo norobežojošo konstrukciju variantu ekonomiskais salīdzinājums, ņemot vērā to siltumtehniskos rādītājus. Būvkonstrukciju aprēķinos tika izmantota mūsdienu datorprogramma LIRA 9.6 piepūļu noteikšanai, kā arī tās pielikums LIRA ARM dz/b konstrukciju stiegrojuma noteikšanai, kas tika salīdzināts ar analītiskajā ceļā noteikto. Būvkonstrukciju aprēķini tika veikti saskaņā ar Eirokodeksu. Inženierdarba projekta sastāvā ir Būvdarbu ģenerālplāns, Darbu veikšanas kalendāra grafiks, kā arī Darbaspēka kustības grafiks. Darbu organizācijas projekts ir papildināts ar Būvniecībai nepieciešamo resursu aprēķinu. Inženierdarba projektam ir sastādīts Vispārējo celtniecības darbu izmaksu aprēķins (tāmes) atbilstoši aprēķinātajiem darbu apjomiem un pieņemtajām tehnoloģijām. Diplomdarbs ir noformēts, vadoties pēc Ārējā normatīvā akta Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana", piemērojamiem standartiem, kā arī ņemot vērā [12] rekomendācijas. Diplomdarbam ir sasniegta vērā ņemama praktiska nozīme, kas palīdzēs turpmāko būvprojektu dokumentācijas izstādē, kā arī veicot būvju tehnisko apsekošanu. Diplomdarba apjoms ir 202 lapas, t.sk. 26 grafiskās daļas lapas.
Keywords daudzdzīvokļu dzīvojamā māja būvju tehniskā apsekošana, drošumus kriteriālie faktori pirmsavārijas stāvoklis
Keywords in English apartment house building technical inspection, safety factors kriteriālie pre-emergency status
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.01.2017 18:56:37