Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daugavas publiskā ūdens telpa Rīgā
Title in English Public Waterspace of Daugavas in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bērziņš
Reviewer Dokt. D. Bērziņa
Abstract Ūdenim piemīt īpašības, kas spēj radīt daudzveidīgu vidi. Kustība, krāsa skaņa ir tikai dažas no tā izpausmes veidiem, kā cilvēki to spēj uztvert. Ūdens nav tikai būtisks izdzīvošanas elements cilvēka dzīvē, tas var būt nozīmīgs pilsētveidošanas instruments pilsētvides kvalitātes celšanā. Pilsētvidē uz visu ir jāskatās kā uz vienotu kompleksu.Tā sevī ietver ēku vai ēku grupas, telpu, kas veidojas starp tām un dabu, un šīs lietas savā starpā ir saistītas un nedalāmas. Rīga ir pilsēta, kur ūdens teritorija aizņem 18% no tās teritorijas. Daugava pilsētu dala divās daļās, līdz ar to Daugava kļūst par vienu no noteicošajiem elementiem pilsētas attīstībā. Katrai pilsētai ir savas dabas īpatnības, kuras ir jāaizsargā un tai pašā laikā jāmāk izmantot, ņemot vērā konkurētus apstākļus, esošo situāciju un dabas resursus. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Aivas Dorbes bakalaura darbs ir Daugavas publiskā ūdenstelpa Rīgā. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām.Tajā pētīta ir Daugavas ūdenstelpas nozīme un nepieciešamība tālākā Rīgas attīstībā, Daugavas publiskās ūdenstelpas izmantošana Rīgā. Izpētīt ūdenstelpas ietekmi uz cilvēku un tā nozīmi pilsētvidē. Kā veidojusies pilsēta Daugavas krastos un kāda ir esošā situācija. Izpētīt Daugavas ūdenstelpas plānošanas ietekmējošos faktorus un Rīgas ūdens teritoriju, un krastmalu plānojumus. Mērķa sasniegšanai tika apkopota informācija par ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanu un analizēti ūdens teritoriju, un krastmalu plāni. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, tika secināts, ka, lai izveidotu kvalitatīvu un estētiski baudāmu publisko ūdenstelpu ir jāņem vērā dažādi vides faktori un pareiza apsaimniekošana. Bakalaura darbs sastāv no 42 lapaspusēm, 20 attēliem, 9 pielikumiem un 27 izmantotajiem literatūras avotiem.
Keywords ūdenstelpa, Daugava, pilsētvide
Keywords in English waterspace, daugava, urban
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 15:04:36