Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Koncertzāle mūsdienu pilsētvidē
Title in English Concert Hall in Contemporary Urban Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bondars
Reviewer Asoc. prof. A. Ulme
Abstract Laika posmā no 2000 līdz 2012. gadam pasaulē sabiedrībai ir atvērtas 220 jaunas koncertzāles. Diskusijām un dažādiem konkursiem par Rīgas akustiskās koncertzāles nepieciešamību ir jau 30 gadus sena vēsture, bet ar gala lēmumu šī iecere tā arī nav rezultējusies. Pamats pašas koncertzāles un pilsētas veiksmīgai darbībai ir tās novietne, ko vajadzētu izvērtēt un definēt jau pašā sākumā. Darba mērķis ir balstoties uz īstenotu piemēru analīzi noteikt principus koncertzāles novietnes izvēlē un sniegt priekšlikumu Rīgas akustiskās koncertzāles novietnei. Tik specifiskam objektam, kā koncertzāle ir nepieciešama padziļināta izpēte ne tikai akustikas un dizaina ziņā, bet arī pilsētvides kontekstā, kas Rīgas gadījumā ir mazliet atvirzīts otrajā plānā. Mērķa sasniegšanai tika veikti šādi uzdevumi: 1. Izpētīta funkcionālo aspektu ietekme uz objektu un novērtēta mākslinieciskā aspekta ietekme novietnes darbībā. 2. Apzināti realizētu projektu novietnes principi – koncertzāles jau attīstītā, blīvā teritorijā un koncertzāle kā katalizators teritorijas attīstībai. 3. Apkopoti Rīgas akustiskās koncertzāles novietņu priekšlikumu varianti, rīkotie konkursi un izveidots novietnes priekšlikums, izvērtējot aspektus, kas attiecas uz Rīgu. Pētījumā lietotās metodes: grafiskā, monogrāfiskā, analīzes un sintēzes metode un socioloģiskā metode – ekspertu intervijas. Bakalaura darbu veido ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1. Pilsētbūvnieciskie novietnes pamatprincipi koncertzāles projektēšanā. 2. Koncertzāles loma pilsētvidē. 3. Rīgas akustiskā koncertzāle un tās novietne. Darba rezultātā veikti secinājumi, ka, balstoties uz Rīgas attīstības plāna iecerēm, esošās pilsētbūvnieciskās situācijas un infrastruktūras, piemērotākā novietne būtu Torņakalna ziemeļu daļa, kur arī ūdens tuvums strādā kā pievienotā estētiskā un funkcionālā vērtība. Iegūtā informācija un dotais priekšlikums var tikt izmantots un iekļauts turpmākajās sarunās un analīzēs par piemērotāko koncertzāles novietni Rīgā. Bakalaura darba apjoms ir 66 lpp, tai skaitā 44 attēli un 4 pielikumi. Pielikumā ir divas intervijas ar nozares speciālistiem un studiju projekta grafiskās daļas samazināti A3 formāta attēli. Darba izstrādē izmantoti 80 informācijas avoti.
Keywords koncertzāle, pilsētvide, novietne, Rīga, priekšlikums
Keywords in English concert hall, urban space, location, Riga, proposal
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 14:45:00