Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Neformālā izglītība arhitektūras studijās
Title in English Non Formal Education in Architectural Studies
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor U. Bratuškins
Reviewer Prof. J. Krastiņš
Abstract Bakalaura darbā “Neformālā izglītība arhitektūras studijās” tiek aplūkotas neformālās izglītības aktivitātes arhitektūrā kā metode, ko pielietot formālās izglītības pieredzes bagātināšanai un studenta radošo prasmju izkopšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tajā pētīta arhitektūras neformālās izglītības procesu attīstība un nozīme arhitektūras studijās. Darba mērķis ir apkopot līdz šim notikušās neformālās izglītības arhitektūrā aktivitātes Latvijā un izstrādāt rekomendācijas to pilnveidei un ciešākai sasaistei ar formālo izglītības procesu. Mērķa sasniegšanai tika izpētīta un apkopota ar neformālās izglītības jēdzienu saistītā teorija, radīta līdz šim notikušo aktivitāšu tiešsaistes tabula un ar intervijām apzināts procesā iesaistīto personu viedoklis un skatījums uz neformālās izglītības aktivitāšu nozīmi arhitektūras studijās. Viedokļi un aktivitāšu apkopojums ņemts vērā, veicot galvenos pētījuma secinājumus. Pamatojoties uz darbā iekļauto informāciju un veikto izpēti, par galveno arhitektūras neformālās izglītības procesu vērtību var uzskatīt pieredzi bagātinošu radošo spēju izkopšanu, mērķtiecīgu darbu komandā un paplašinātu profesionālo kontaktu loku, kas lieliski papildina formālās izglītības sniegto kompetenču sarakstu. Kvalitatīvai un ilgtspējīgai vasaras skolu organizēšanai un klasifikācijai vitāli svarīga ir vienotas platformas izveide un regulārs aktivitāšu uzskaitījums, kas kalpotu par pamatu papildus finansējuma piesaistei un arhitektūras neformālās izglītības procesu iekļaušanai formālajā izglītībā caur speciāla C daļas priekšmeta izveidi. Bakalaura darbs sastāv no 37 lapaspusēm, 7 attēliem, 4 pielikumiem, vienas tabulas un 37 izmantotajiem informācijas avotiem. Atslēgas vārdi – Arhitektūras neformālā izglītība, vasaras skolas, plenēri, radošās darbnīcas.
Keywords Arhitektūras neformālā izglītība, vasaras skolas, plenēri, radošās darbnīcas
Keywords in English Non-formal education in Architecture, summer schools, Creative workshops, Architecture studio
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 13:46:49