Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ķīpsalas koka arhitektūras vēsturiskā veidola saglabāšana
Title in English Preservation of Ķīpsala Wooden Architecture Historical Image
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor I. Dirveiks
Reviewer Doc. A. Tipāne
Abstract Ķīpsala ir viena no bagātākajām vēsturisko koka ēku mantojuma vietām Rīgā. Vēsturiskās koka ēkas aizņem ievērojamu Ķīpsalas teritorijas daļu. Ķīpsalas kopainā novērojama daudzveidīga atjaunotā koka arhitektūra. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Martas Slobodjanes bakalaura darbs ir Ķīpsalas koka arhitektūras vēsturiskā veidola saglabāšana. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tajā pētīta Ķīpsalas telpiskā attīstības vēsture, Ķīpsalas esošās apbūves daudzveidību un vēsturiskās koka arhitektūras saglabāšana un atbilstība Ķīpsalas esošajai pilsētvidei. Darba mērķis izpētīt kā vēsturiski veidojusies Ķīpsalā esošā apbūve, tās vēsturisko koka ēku tipoloģiju un stilistiku, atjaunoto vēsturisko koka ēku veidolu, fasādi, apjomu un detaļas. Kā saglabātās ēkas iederas Ķīpsalas koptēlā. Mērķa sasniegšanai tika apkopota informācija par koka arhitektūras vēsturisko nozīmi Latvijā. Apskatīta Ķīpsalas telpisko attīstības vēsture un esošā Ķīpsalas apbūves kopaina mūsdienās. Analizēta vēsturisko koka ēku tipoloģija un stilistika Ķīpsalā. Pētījumā izmantotās metodes- vizuāli telpiskā analīze, salīdzinošā analīze. Darba nobeigumā veikta analīze 3 Ķīpsalā esošajām atšķirīgi atjaunotajām koka ēkām. Pamatojoties uz darbā apkopoto informāciju Ķīpsalā esošās vēsturiskās koka ēkas, galvenokārt, saglabājušas savu vēsturisko veidolu un iekļaujas Ķīpsalas kopainā. Atslēgas vārdi: koka ēkas, mantojums, saglabāšana. Bakalaura darbs sastāv no 62 lappusēm, 48 attēliem, 3 pielikumiem un 44 izmantotajiem literatūras avotiem.
Keywords koka ēkas, mantojums, saglabāšana
Keywords in English wooden buildings, heritage, preservation.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 13:28:46