Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Arhitekta atbildība enerģijas patēriņa un emisiju samazināšana
Title in English The Responsibility of Architect for Reduction of Energy Consumption and Emissions
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bondars
Reviewer Prakt.doc. G.Grabovskis
Abstract Bakalaura darba „Arhitekta atbildība enerģijas patēriņa un emisiju samazināšanā” mērķis ir noskaidrot, ar kādām metodēm un paņēmieniem arhitekts var ietekmēt ogļskābās gāzes (CO2) izmešu daudzumu,globālo enerģijas patēriņu, un apzināt,kā konkrēti paņēmieni palīdz šos daudzumus samazināt. Mērķa sasniegšanai izvirzīti pieci uzdevumi: 1. Apzināt, kurās nozarēs ir lielākie CO2 radītāji; 2. Noskaidrot, kuros ēkas dzīves cikla posmos tiek izdalīts visvairāk CO2; 3. Uzskaitīt un analizēt paņēmienus, ar kādiem arhitekts vai pilsētplānotājs var samazināt enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu; 4. Noskaidrot, kas ierobežo arhitekta iespējas samazināt enerģijas patēriņu un CO2 emisijas projektēšanas laikā; 5. Darba aprobēšana koncertzāles analīzē. Bakalaura darbs sastāv no ievada, secinājumiem un 3 nodaļām: 1. Izpētes par CO2 piesārņojumu un tā avotiem; 2. Arhitekta rīku apzināšana enerģijas patēriņa un CO2 izmešu samazināšanai; 3. Izpētes par problēmaspektiem, lai uzprojektētu ilgtspējīgu ēku, kā arī pasaulē un Latvijā veiktajiem pasākumiem ilgtspējīgas projektēšanas popularizēšanā. Bakalaura darbā noskaidrots, ka būvniecības nozare ir lielākais CO2 radītājs- visvairāk CO2 tiek izdalīts ēkas ekspluatācijas posmā. Darbā uzskaitīti dažādi projektēšanas paņēmieni, ar kuriem samazināt enerģijas patēriņu, secināts, ka tie nopietni neietekmē arhitektūru kā mākslu. Noskaidrots, ka galvenais arhitekta šķērslis ilgtspējīgai projektēšanai ir pasūtītājs. Bakalaura darbs sastāv no 43 lapām, 3 tabulām, 23 attēliem un 2 pielikumiem. Darbā izmantoti 32 informācijas avoti.
Keywords CO2, emisijas, enerģijas patēriņš, ilgtspējīga, arhitektūra, ēkas dzīves cikls
Keywords in English CO2, emissions, energy consumption, sustainable, architecture, building life cycle
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 00:32:46